Basiscursus

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

In de Basiscursus worden basisprincipes van cellulaire geneeskunde, en de noodzaak voor de ontwikkeling van een op preventie gerichte gezondheidszorg belicht.

Vragenlijst

Indien u de cursus schriftelijk of per internet heeft gevolgd, dan kun u deze vragenlijst per post of per fax terugsturen naar het adres c.q. fax nummer dat vermeld is op de achterzijde. Wanneer u de test met goed gevolgd afsluit dan ontvangt u een certificaat.

Kruis de juiste antwoorden aan – per vraag kunnen meerdere of alle antwoorden correct zijn.

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •