Bijeenkomsten van Rita Vanlommel

De overwinning op kanker: Iets onvoorstelbaars wordt mogelijk.

Dinsdag 17 Oktober 2017
Aanvang, 20.00, welkom vanaf 19.30 uur

Locatie: Theosofia Stichting,
Adres: Laan van Meerdervoort 1A, 2517 AA Den Haag

Het aantal kankerpatiënten neemt toe, ondanks de dure strijd van de reguliere geneeskunde tegen kanker

Bron: NKR ( Nederlandse Kanker registratie): “In 2016 kregen ruim 108.400 Nederlanders de diagnose kanker: 2.500 patiënten meer dan in 2015. Dit blijkt uit voorlopige cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR)”

De cellulaire geneeskunde heeft al meerdere jaren (wetenschappelijk onderbouwd) een antwoord op dit probleem:

De sleutel tot de overwinning op kanker: Regulatie in plaats van intoxicatie

Entree: € 7,50

Aanmelden: het liefst bij ritavanlommel@aol.nl maar binnen lopen zonder aanmelding is ook mogelijk

Basisch water: Ontzuur op een makkelijke en snelle manier je lichaam met Kangen water

Dinsdag 21 November 2017
Aanvang, 20.00, welkom vanaf 19.30 uur

Locatie: Theosofia Stichting,
Adres: Laan van Meerdervoort 1A, 2517 AA Den Haag

Het menselijk lichaam bestaat voor 70% uit water, dus het is niet te veel gezegd dat "de basis van vitaliteit en lang leven” water is. Als u zich op uw optimale gezondheidsniveau wilt voelen, is het verstandig om dagelijks water te drinken, maar niet zo maar elk soort water.

Tijdens deze lezing wordt uitgebreid ingegaan op “verzuring” en “ontzuren”, maar ook de verschillen in soorten water en wat je allemaal kan doen met zowel basisch als zuur water. Dit allemaal aan de hand van testen en voorbeelden.

Spreekster: Karin Winterswijk
Na 34 jaar in Nederlandse ziekenhuizen te hebben gewerkt als radiodiagnostisch laborante, heb ik de overstap gemaakt van de westerse ziekenzorg naar de oosterse kijk op gezondheid. Ik kwam er achter dat men in Japan geïoniseerd water gebruikt om de mensen gezond te houden en ziekten te behandelen. Dáár wordt zelfs in de ziekenhuizen het Kangen water gebruikt. Toen ik eenmaal begreep wat geioniseerd water met ons lichaam doet, was het voor mij een logische stap om deze kennis te delen.

Gastvrouw: Rita Vanlommel

Entree: € 7,50

Aanmelden: het liefst bij ritavanlommel@aol.nl maar binnen lopen zonder aanmelding is ook mogelijk

Rita Vanlommel

Mijn beroep is 42 jaar lang fysiotherapeute en manueel therapeute geweest. Daarnaast was ik werkzaam als natuurgeneeskundige met specialisatie: orthomoleculaire geneeskunde. De Gezondheidsalliantie van Dr. Rath heeft mij in 2003 geïnspireerd en sindsdien ben ik actief lid van de gezondheidsalliantie.

Mijn passie op dit gebied heeft zich in de loop van de jaren alleen maar versterkt omdat de roep naar een goed en betrouwbaar alternatief voor de gezondheidszorg zoals we deze nú kennen zich steeds duidelijker laat horen. Mijn bijdrage is misschien maar een druppel op de gloeiende plaat maar... Elke druppel is er één en zal op zeker moment de emmer wel vullen!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •