De cellulaire gezondheidszorg van Dr. Rath is een geschenk aan ons allen.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

De bijeenkomst in Doorn onderstreepte de behoefte in Nederland naar een nieuwe gezondheidsalliantie. Mensen die in het verleden hun persoonlijke voordeel haalden uit de wetenschap van Dr. Rath, waren zeer verheugd met deze belangrijke stap naar een nieuw gezondheidszorg.

Waarom een nieuwe gezondheidsalliantie?

De afgelopen jaren is onze gezondheidszorg in een catastrofale neerwaartse spiraal terecht gekomen. De kosten van de zorg worden onbetaalbaar, en de financiële steun van overheden aan preventieve gezondheidsprojecten is de afgelopen tien jaar met liefst 90% gedaald. Met als gevolg hogere ziektekosten, verslechtering van de gezondheid van de bevolking en het creëren van een voedingsbodem voor nieuwe ziekten, terwijl bestaande ziekten blijven bestaan. Het aantal mensen met chronische aandoeningen neemt stelselmatig toe, ook in Nederland.

De mogelijkheden zijn er, we moeten ze wel pakken!

Wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van cellulaire geneeskunde tonen aan dat essentiële voedingsstoffen gezondheidsklachten kunnen verminderen en voorkomen. Deze inzichten worden binnen de conventionele gezondheidszorg echter niet of nauwelijks vertaald naar concrete preventie- en behandelpraktijken. Aan ons om het tij te keren en het bestaansrecht van alternatieve behandelwijzen binnen het Nederlandse zorgsysteem te bewijzen. Dit vereist echter samenwerking op nationaal niveau.

Daar hebben wij u bij nodig…

De bijeenkomst liet zien dat in Nederland een grote bereidheid is, maar ook een aanzienlijke behoefte, om de krachten op nationaal niveau te bundelen en gezamenlijk te werken aan de realisatie van een gebalanceerd zorgsysteem. Dr. Rath’s cellulaire geneeskunde is een wetenschap waarmee de afgelopen decennia wereldwijd vele mensenlevens werden gered.

Start cursussen medio januari

Medio januari starten in het land de cursussen waarin u concrete voorbeelden worden getoond uit onderzoeken, die laten zien dat een juist gebruik van vitaminen en mineralen de gezondheidsklachten verminderen en zelfs voorkomen. Een boodschap die het verdient om breed verkondigd te worden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u op de hoogte gebracht van belangrijke successen, die door de onderzoekers van Dr. Rath werden geboekt. Deze baanbrekende ontwikkelingen maken het boeiend om nu aan te sluiten.

Een geschenk aan ons allen!

Houd daarom de data van de cursussen in de gaten. Neem nu al het vaste besluit om mee te helpen al die mensen te informeren die zich zorgen maken rond het huidige zorgsysteem en zien dat de kosten onbetaalbaar zijn. Mensen die een ernstige ziekte hebben overwonnen, maar wel nog dag-in-dag-uit medicijnen dienen te slikken. Deze cursussen brengen een boodschap aan iedereen wiens leven hem lief is. Want de cellulaire gezondheidszorg van Dr. Rath is een geschenk aan ons allen.

Nu al belangstelling?

Bent u nu al geïnteresseerd om straks deel te nemen of verdere informatie te ontvangen over de Dr. Rath Health Alliantie in Nederland, dan kan dat via: Tel: 045 – 7 111 223.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •