Internationaal Tribunaal beschuldigt Monsanto van mensenrechtenschendingen en milieumisdaden

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Na een tweedaagse hoorzitting die in oktober 2016 in Nederland is gehouden, stellen vijf internationale rechters dat Monsanto bewust een negatieve invloed heeft uitgeoefend op: “het recht op een gezond milieu, het recht op voedsel en het recht op gezondheid”.  In hun adviserende opinie, gepubliceerd op 18 april 2017, verklaarden zij tevens dat het bedrijf zich schuldig maakt aan ‘Ecocide’ (grootschalige schade en vernietiging van ecosystemen)

"De tijd is rijp dat multinationals als Monsanto juridisch ter verantwoording worden geroepen”

Image: By Monsanto Tribunal [CC BY-NC 2.0], via flickr.com

Het tribunaal hoorde in totaal bijna 30 getuigen uit 16 landen. Na grondig onderzoek van bewijsmateriaal betreffende: “verspreiding van gevaarlijke agrochemicaliën in de industriële landbouw” “De techniek, productie, introductie van genetisch gemanipuleerde gewassen”  En “de invoering van persistente organische verontreinigende stoffen zoals PCB in het milieu”, concluderen de rechters dat “Monsanto’s activiteiten en producten schade aan bodem, water en milieu veroorzaken” en dat dit gedrag een negatief effect heeft op ons recht op gezondheid.

Bedrijven als Monsanto denken boven de wet te staan. Door te lobbyen bij agentschappen en overheden en te liegen wordt de schade door hun producten verborgen gehouden. Daarnaast worden frauduleuze wetenschappelijke studies gefinancierd en onafhankelijke wetenschappers onder druk gezet. Een fusie met de Duitse farmaceut Bayer is daarom onwenselijk. Ook zij nemen het niet zo nauw met onze grondrecht principes. Zoals beschreven in het boek: De “Nazi-achtergrond van de EU” was Bayer mede verantwoordelijk voor één van de grootste misdaden in de menselijke geschiedenis. Door een fusie zou er een bolwerk kunnen ontstaan van list en bedrog dat alle regels tracht te omzeilen.

Multinationals als Monsanto en Bayer mogen daarom nooit zomaar hun gang kunnen gaan en moeten ter verantwoording kunnen worden geroepen door rechtbanken overal in de wereld. Een eerste stap is gezet door dit Monsanto Tribunaal.

Foto is van Monsanto Tribunal [CC BY-NC 2.0], via flickr.com

Geplaatst in Uncategorized en getagd met , , , , , .