Over de Dr. Rath Gezondheidsalliantie

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

In de afgelopen eeuw, is er grote vooruitgang geboekt op het gebied van de volksgezondheid. Desondanks blijven de meest voorkomende ziekten epidemische proporties aannemen. De gezondheid van de mens wordt wereldwijd gegijzeld door de status quo – met als middelpunt de farmaceutische investeringsindustrie, die wijdverbreide ziekten heeft gekozen als haar doelgroep en die gedijt op het voortbestaan daarvan.

Ieder mens heeft het recht op gezondheid, maar wanneer onze gezondheid opgeofferd wordt voor het maken van winst, moeten we samenwerken om onze grondrechten te verdedigen. Over de hele wereld, van Europa tot de Verenigde Staten en van Afrika tot Azië, neemt de Dr. Rath Gezondheidsalliantie actief deel aan lokale, regionale en nationale gezondheidsactiviteiten.

Met leden die letterlijk over de hele wereld verspreid zijn, brengt de Gezondheidsalliantie mensen van alle landen en rassen samen, voor het bevorderen en beschermen van effectieve en veilige natuurgeneeskundige benaderingen.

Doe mee en ontdek de mogelijkheden voor preventieve en ondersteunende benadering van gezondheid. Geen andere organisatie heeft de steun van een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat sinds 25 jaar steeds meer bewijzen op tafel legt voor een compleet andere benadering van ziekte en gezondheid!

De kenmerken van de Dr. Rath Gezondheidsalliantie

 1. Bewustzijn. We moeten mensen overal ter wereld, bewust maken van de impasses van het huidige gezondheidszorgsysteem en van de dringende noodzaak om alternatieven te ontwikkelen. De zoektocht naar 'gezondheid' door een persoon moet niet meer worden beperkt tot de momenten waarop deze ziek is en behoefte heeft aan een arts of ziekenhuis. We moeten ons realiseren en er bewust van worden dat gezondheid ons niet vrijwillig wordt gegeven. Belangrijk is dat we zelf actie ondernemen om van gezondheid een werkelijk mensenrecht te maken.
 2. Onderwijs. De tweede pijler van bevrijding van de gezondheid is 'onderwijs'. We kunnen onze gezondheid niet langer te overdragen aan een beroepsgroep of instelling. We moeten op alle fronten zelf de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid nemen, door zelfeducatie over de meest voorkomende oorzaken van ziekten en hoe deze te voorkomen op een veilige en effectieve manier. Dit betekent een continu leerproces gedurende ons hele leven.
 3. Empowerment. Een gedegen gezondheidsvoorlichting zorgt voor 'empowerment'. Door permanente educatie en toegenomen kennis over natuurlijke-, voedings-, cellulaire- en andere vormen van preventieve geneeskunde, zullen we in staat zijn om betere beslissingen te nemen voor onze eigen gezondheid en die van anderen. Door het doorgeven van levensreddende informatie over gezondheid aan anderen worden we geleidelijk aan ‘gezondheidseducatoren’.
 4. Participatie. En tot slot, uit de kracht van kennis, de wens tot 'participatie', groeit in onszelf de behoeft om een actieve rol te spelen in het overwinnen van de patstellingen van de huidige gezondheidszorg. Alleen als wij, de gewone mensen, de verantwoordelijkheid nemen in onze gemeenschap en verder in staat zijn om een nieuw, op preventie gebaseerd, nationaal gezondheidszorgstelsel te creëren, zullen wij het uiteindelijke doel 'gezondheid voor allen' op wereldwijde schaal kunnen bereiken. Deelname aan de opbouw van een nieuw, op preventie gebaseerd, gezondheidszorgstelsel is het recht en de plicht van elke verantwoordelijke burger.

Waarom meedoen?

We nodigen iedereen uit om mee te doen in de Gezondheidsalliantie: mensen van alle leeftijden, mannen en vrouwen, met alle mogelijke beroepen en persoonlijke achtergronden.

De Gezondheidsalliantie is een initiatief om het bestaande gezondheidszorgstelsel te veranderen en de levens van miljoenen mensen wereldwijd te redden.

De tijd is er rijp voor – samen staan we sterk!

Waar gaat het om?

Wetenschap.

De unieke samenwerking tussen de Gezondheidsalliantie en het onafhankelijke Dr. Rath Research Institute legt de basis voor een volledig veranderd inzicht over het ontstaan van ziekte. De onderzoeksresultaten zijn het gereedschap waarmee alle mensen wereldwijd hun eigen gezondheid en die van anderen kunnen beïnvloeden. Doe mee en ontdek de mogelijkheden voor preventieve en ondersteunende benadering van gezondheid. Geen andere organisatie heeft de steun van een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat sinds 25 jaar steeds meer bewijzen op tafel legt voor een compleet andere benadering van ziekte en gezondheid!

Opbouw van een nieuw gezondheidszorgstelsel!

Nu is de tijd gekomen om met de bewijzen van een wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke, preventieve geneeskunde in de hand, een nieuw preventief gezondheidszorgstelsel op te bouwen. We kunnen wereldwijd miljoenen levens redden als we de handen ineen slaan en samenwerken. De Gezondheidsalliantie helpt bij het organiseren van bijeenkomsten, ondersteunt bij activiteiten en biedt scholing aan met moderne middelen. Dit is een unieke kans, die we samen moeten grijpen om een historische stap voorwaarts in de medische geschiedenis te zetten!

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •