“Samen op weg naar een betere gezondheidszorg”

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

De unieke samenwerking tussen de Nederlandse Gezondheidsalliantie en het onafhankelijke Dr. Rath Research Institute in het Amerikaanse California zorgt voor volledig nieuwe inzichten over het ontstaan van ziekten. De onderzoeksresultaten van Dr. Rath Research Institute vormen het gereedschap waarmee alle mensen wereldwijd hun eigen gezondheid en die van anderen positief kunnen beïnvloeden. Doe mee en ontdek de mogelijkheden voor een preventieve en ondersteunende benadering van onze gezondheid.

Een nieuw gezondheidszorgstelsel

De Nederlandse Gezondheidsalliantie is de enige organisatie die kan rekenen op de steun van een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Al meer dan 25 jaar weet het Dr Rath Research Institute jaarlijks tal van bewijzen boven tafel te halen voor een betere en effectievere benadering van onze gezondheid! Het is nu tijd om met al die wetenschappelijk onderbouwde bewijzen op het gebied van natuurlijke en preventieve geneeskunde, te bouwen aan een nieuw gezondheidszorgstelsel.

Wanneer we de handen in een slaan en samenwerken, kunnen met de kennis van Dr Rath wereldwijd miljoenen mensenlevens worden gered. Daarom is de Gezondheidsalliantie van immens groot belang, omdat zij helpt bij het organiseren van bijeenkomsten, ondersteunt bij activiteiten en op moderne leest gestoeide scholing biedt. Een unieke kans, die wij samen moeten grijpen om daarmee een historische stap voorwaarts te zetten binnen de medische wereld!

De kenmerken van de Dr. Rath Gezondheidsalliantie:

 1. Bewustzijn. Overal ter wereld dienen wij mensen bewust te maken van de impasses van het huidige gezondheidszorgsysteem en de dringende noodzaak om alternatieven te ontwikkelen. De zoektocht naar ‘gezondheid’ door mensen dient niet langer te worden beperkt tot het moment waarop zij ziek zijn en behoefte hebben aan een arts of ziekenhuis. Wij dienen ons er van bewust te worden, dat gezondheid ons niet vrijwillig wordt gegeven. Belangrijk is dat we zelf actief aan de slag gaan om van gezondheid een mensenrecht te maken.
 2. Onderwijs. De tweede pijler om te komen tot ‘bevrijding van de gezondheid’ is het onderwijs. Wij kunnen onze gezondheid niet langer in handen leggen van een beroepsgroep of instelling. We moeten op alle fronten zelf de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid nemen, door zelfeducatie over de meest voorkomende oorzaken van ziekten en hoe deze, op een veilige en effectieve manier, te voorkomen. Dit betekent een continu leerproces gedurende ons hele leven.
 3. Empowerment. Een gedegen gezondheidsvoorlichting zorgt voor ‘empowerment’. Door permanente educatie en de toename van kennis over natuurlijke-, voedings-, cellulaire- en andere vormen van preventieve geneeskunde, maken dat we in staat zijn om betere beslissingen te nemen voor onze eigen gezondheid en die van anderen. Door het doorgeven van levensreddende informatie over gezondheid aan anderen, groeien we uit tot: ‘gezondheidseducatoren’.
 4. Participatie. Uit de kracht van kennis, de wens tot ‘participatie’, groeit in onszelf de behoefte om een actieve rol te spelen in het overwinnen van de patstellingen binnen de gezondheidszorg. Alleen als wij zelf de verantwoordelijkheid nemen binnen onze eigen gemeenschap en in staat zijn om een nieuw, op preventie gebaseerd, nationaal gezondheidszorgstelsel te creëren, zullen wij het uiteindelijke doel: ‘gezondheid voor allen’ op wereldwijde schaal bereiken. Deelname aan de opbouw van een nieuw, op preventie gebaseerd, gezondheidszorgstelsel is het recht en de plicht van elke verantwoordelijke burger.

Waarom meedoen?

We nodigen iedereen uit om mee te doen in de Gezondheidsalliantie: mensen van alle leeftijden, mannen en vrouwen, met alle mogelijke beroepen en persoonlijke achtergronden.

De Gezondheidsalliantie is een initiatief om het bestaande gezondheidszorgstelsel te veranderen en de levens van miljoenen mensen wereldwijd te redden.
De tijd is er rijp voor – samen staan we sterk!

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •