In de Basiscursus worden basisprincipes van cellulaire geneeskunde, en de noodzaak voor de ontwikkeling van een op preventie gerichte gezondheidszorg belicht.

Test u zelf

Test uw kennis via deze vragenlijst. Kruis de juiste antwoorden aan – per vraag kunnen meerdere of alle antwoorden correct zijn.