Geen onderdeel van een categorie

Zorgwekkende stijging gebruik van antidepressiva onder jongeren

Op basis van cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) meldde het televisieprogramma Zembla dat het aantal gebruikers (van 21 jaar of jonger) van het antidepressivum SSRI, sinds 2007 met liefst 40 procent is gestegen.

In totaal gebruikten vorig jaar 17.000 jongeren SSRI, een middel dat behoort tot de nieuwe generatie antidepressiva. Deskundigen noemen het groeiende gebruik zorgwekkend, omdat de medicijnen bij jongeren suïcidaal gedrag kunnen opwekken. Alleen al onder jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot 19 jaar steeg het gebruik vorig jaar met liefst 6 procent ten opzichte van 2014. Ook maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat meer dan één miljoen Nederlanders zich depressief voelt of daar weleens last van heeft. Dit aantal komt overeen met 8 procent van de bevolking van twaalf jaar of ouder. Het onderzoek richtte zich niet op medisch vastgestelde depressies, maar over wat mensen zelf hebben aangegeven.

Antidepressiva

Zeer verontrustend

Extra verontrustend is dat de medicijnen worden voorgeschreven door huisartsen die niet of nauwelijks kennis hebben van de bijwerkingen. `De medicijnen kunnen suïcidaal gedrag opwekken, maar dergelijke waarschuwingen ontbreken omdat bij huisartsen de kennis ontbreekt`, zo meldde Zembla. Een voorbeeld is de moordaanslag van de copiloot van GermanWings vlucht 9525 die een crash veroorzaakte in de Franse Alpen. Ook deze man bleek antidepressiva te hebben genomen.

Extra verhoogd risico

Voor het eerst werd in een publicatie in het tijdschrift Wereld Psychiatrie gerept over de risico´s dat pijnstillers en sedativa zorgen voor een extra verhoogd risico voor het plegen van moord. Eerder al had men in Finland vastgesteld dat de namen van 959 daders van moordaanslagen, gepleegd in de jaren 2003 tot 2011, voorkwamen in het landelijke drugsregister.

Veilige drug

Al deze cijfers laten zien dat antidepressiva absoluut geen ´veilige drugs´ zijn, zoals de farmaceutische industrie ons wil doen geloven. Recent werden ook de gezondheidsrisico´s bij het gebruik van paracetamol onderzocht. De conclusie was dat de gezondheidsrisico´s voor de lange termijn, zelfs door artsen, zwaar worden onderschat. In tegenstelling tot de indruk die door de farmaceutische industrie en haar stakeholders wordt gewekt als zou paracetamol een veilig “farmaceutisch-wondermiddel” zijn, toonde studie aan dat een lange-termijn-gebruik het risico verhoogt op hartinfact, beroerte, verhoogde bloeddruk, nierfalen, gastro-intestinale bloedingen en vroegtijdige overlijden.

Zaken doen in ziektes

Zolang wij als gebruiker van al die gevaarlijke medicijnen niet gewezen worden op de enorme gevaren die langdurig gebruik tot gevolg heeft, en zolang we het gebruik van deze middelen niet minimaliseren, doen we – onwetend – mee aan de frauduleuze handel in ziektes en blijft de vraag gerechtvaardigd hoeveel mensenlevens nog vernield moeten worden alvorens we tot inzicht en tot ingrijpen komen.