Geen onderdeel van een categorie

Een nieuwe wetenschappelijke review gepubliceerd in het Pharmaceutical Journal, een publicatie van Groot-Brittannië’s Royal Pharmaceutical Society gooit olie op het vuur door te stellen dat de cholesterol theorie niet meer bestaat. Ondanks de miljarden die geïnvesteerd zijn in statines om de bloedniveaus van cholesterol te verminderen, zeggen de onderzoekers dat er “geen consistente bewijzen” zijn van klinische voordeel. Tevens concludeert het rapport dat er “geen enkel wetenschappelijk bewijs” is dat het stoppen met statinebehandeling leidt tot duizenden hartaanvallen en sterfgevallen.

Ondanks de door de pharma-industrie gesponsorde statineproeven is de tijd aangebroken om de mogelijke schade van statines bespreekbaar te maken. Aldus een keihard oordeel van nota bene de Royal Pharmaceutical Society.

De onderzoekers adviseren tevens patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten zich te concentreren op hun levensstijl zoals dieet en regelmatige lichaamsbeweging. Met name de kwaliteit van (echt) voedsel moet sterk verbeteren. Dr. Rath heeft al meer dan 25 jaar onderzoek gedaan naar de oorzaak van hart- en vaatziekten. In het boek : Waarom dieren geen hartinfarct krijgen maar mensen wel staan de baanbrekende ontdekkingen helder en duidelijk omschreven. Bestellen kan ook via onze online-boekshop. Selecteer: Dutch.