Geen onderdeel van een categorie

Doorbraak in natuurlijke controle van hart- en vaatziekten

In april 2015 presenteerde Dr. Rath zijn onderzoeksresultaten naar de oorzaak van hart- en vaatziekten. Dr. Rath en zijn team koos hiervoor destijds het MECC in Maastricht aangezien de universiteit als ook het academisch ziekenhuis op een steenworp afstand liggen. De lezing werd bijgewoond door talloze studenten en Therapeuten evenals internationale gasten.

Een reactie van de gevestigde orde kon natuurlijk niet uitblijven. De vereniging tegen de kwakzalverij zocht haastig de publiciteit en eiste een verontschuldiging van de universiteit Maastricht voor het plaatsen van een advertentie voor deze lezing in hun college blad. Een uitspraak van tweevoudig nobelprijswinnaar Linus Pauling: “One of the greatest breakthroughs in the history of medicine” werd door deze vereniging aangegrepen als zijnde kwakzalverij.

De lezing ging over natuurlijke preventie van hart- en vaatziekten. Onder de noemer Maastricht UMC+ legt de organisatie zich uitdrukkelijk toe op gezondheidsbevordering en ziektepreventie. De vereniging tegen de kwakzalverij maakte zich daarom volstrekt belachelijk door zich uit te spreken tegen deze lezing.

Twee jaar later hebben al meer dan 200.000 mensen de lezing bekeken op YouTube. Terugkijkend laat Dr. Rath weten: “ Net als vroeger sluiten academici de ogen wanneer nieuwe wegen worden bewandeld. Ik vertrouw erop dat de nieuwe generatie studenten en onderzoekers  wel de moed hebben om natuurlijke wetenschappelijke ontdekkingen te verdedigen.”

Bron: Dr. Rath Health Foundation