Geen onderdeel van een categorie

Onderzoek wijst uit dat het risico op overlijden met 22 procent wordt verhoogd

Onlangs verscheen in het Amerikaanse magazine The Journal of the American Geriatric Society een nieuwe publicatie waarin werd vastgesteld dat ouderen die meerdere farmaceutische middelen nemen, een aanzienlijk groter risico lopen op lichamelijke verzwakking, invaliditeit en dood. Onderzoekers toonden aan dat elke extra medicatie die een patiënt wordt toegediend een extra aanslag is op de gezondheid en het risico op overlijden met liefst 22 procent verhoogt.

Het onderzoek was uitgevoerd in Australië, waar meer dan de helft van de mensen ouder dan 65 jaar minimaal vijf verschillende medicamenten innemen. Zeventienhonderd en vijf mannen van 70 jaar of ouder werden negen jaar lang onderzocht. Er werd zelfs aangetoond dat mannen die bij de start van het onderzoek nog over een zeer goede gezondheid beschikten, door het gebruik van extra medicamenten een verhoogd gezondheidsrisico liepen en dat zelfs tot ernstige ziekten leidde.

elderly_couple

Absurde uitspraken

Deze cijfers staan in schril contrast tot wat door medische wetenschap maar al te vaak wordt beweerd, dat mensen, naar mate ze ouder worden, meer medicijnen dienen te slikken om in leven te blijven. Door de jaren heen, hebben de massamedia en andere belanghebbenden van de farma-industrie tal van absurde uitspraken gedaan om de visie voor meer medicijngebruik, te onderbouwen.

De juiste verklaring

De juiste verklaring is echter heel eenvoudig. Farmaceutische middelen zijn er niet om ziekten tegen te gaan en te behandelen. Farmaceutische middelen zijn er uitsluitend om symptomen te bestrijden, waardoor de gezondheidsproblemen van de patiënt alleen maar worden gemaskeerd, echter niet behandeld. Sterker nog het probleem verergert alleen maar, omdat de meeste medicijnen onvermijdelijk bijwerkingen veroorzaken. Tot overmaat van ramp krijgen patiënten vervolgens extra medicijnen voorgeschreven om deze bijwerkingen te onderdrukken. Zo raakt de patiënt in een vicieuze cirkel, want hoe slechter het gaat met zijn gezondheid, hoe meer medicatie hij krijgt toegediend.

Farma-industrie uit op meer omzet

We kennen allemaal wel mensen uit onze omgeving van wie de gezondheid, als gevolg van een toenemend aantal medicijnen, steeds verder verslechtert. Is het al onacceptabel wanneer men onwetend de gezondheid van mensen door het gebruik van medicatie negatief beïnvloedt, nog erger wordt het, wanneer dit moedwillig gebeurt en we weten dat het toedienen van zoveel medicatie ernstige gevolgen heeft. Het voorschrijven van deze medicijnen maakt echter onderdeel uit van de strategie van farmaceutische bedrijven om hun markt steeds verder uit te breiden. De farmaceutische industrie is daarmee heel ver verwijderd van de ‘Moeder Teresa’-gedachte, zoals ze zich graag profileren, als weldaad voor de gezondheid van mensen.

Pills and the euro on a white background

Het basis principe van deze industrie is zoveel mogelijk winst te maken

 

Waarschuwing

Mogelijk klinkt dit alles u erg negatief in de oren. Kern van de boodschap van onze stichting is het uitdragen van een waarschuwing aan iedereen wiens gezondheid hem of haar lief is. Onderzoeken van het Dr. Rath Research Institute laten zien dat voor de gezondheid van mensen een dagelijkse inname van vitaminen en andere micronutriënten van essentieel belang is. Gezonde cellen maken een gezond lichaam, en wanneer er langdurig onvoldoende aanbod is van micronutriënten dan kunnen cellen niet goed functioneren, wat leidt tot minder goed functionerende organen, met uiteindelijk ziekte tot gevolg.

 

 

Uitdragen van de boodschap

Hoe sneller en eerder we deze boodschap wereldwijd uitdragen en deze door mensen wordt begrepen, hoe eerder het farmaceutisch ‘zakendoen in ziekten’ gestopt wordt. Het is voor ons allen van groot belang deze informatie zoveel mogelijk uit te dragen en te delen en ons te verbinden aan een wereld waar een optimale gezondheid voor iedereen vrij beschikbaar is. Op die manier kan ieder van ons een positieve bijdrage leveren aan het gezondheidsideaal van ons allen.

16 Februari 2016