Geen onderdeel van een categorie

Onderzoeker voor één van ’s werelds grootste farmaceutische bedrijven bekende vervalsing van onderzoeksresultaten

Het wordt de grootste medische fraude uit de geschiedenis genoemd. De Amerikaanse wetenschapper Dr. Scott S. Reuben bekende in 2010 te hebben meegewerkt aan tientallen onjuiste en verzonnen resultaten van onderzoekstudies. Pfizer, het bedrijf waar hij deze onderzoeken voor verrichtte, is één van ’s wereld grootste farmaceutische industrieën.

In 2005 ontving Dr. Scott Reuben 75.000 dollar subsidie van Pfizer om Celebrex te bestuderen. Het medicijn Celebrex wordt gebruikt voor de verlichting van symptomen van ontstekingen aan gewrichten, versleten gewrichten en ontstekingen en stijfheid van de wervelgewrichten. Nadat Dr. Reuben de resultaten van zijn onderzoek publiceerde, werden deze door honderden artsen en onderzoekers gebruikt als bewijs dat Celebrez pijnklachten na operaties verhelpt. Echter Celebrex werd nooit in de praktijk bij patienten getest.

Nog 31 andere publicaties vervalst

Dr. Reuben gaf toe ook de resultaten van onderzoeken naar o.a. Bextra en Vioxx te hebben vervalst. Het Wall Street Journal vermeldt dat het prestigieuze medische tijdschrift Anestheticum & Analgesia tien artikelen door dokter Reuben geschreven  publicaties moest terugtrekken. Eenentwintig andere artikelen, die wel werden gepubliceerd, moesten worden gerectificeerd. Dr. Reuben kreeg voor de rechtbank in Amerika celstraf opgelegd en eiste een bedrag van € 420.000 dat hij van Pfizer ontving, terug te betalen.

Verhaal van Dr. Reuben staat niet alleen.

Het verhaal van Dr Reuben staat helaas niet op zichzelf. Deze gang van zaken komt veelvuldig voor binnen de medische wereld. Farmaceutische bedrijven geven vaak grote geldbedragen aan artsen en onderzoekers. Frauduleus onderzoek lijkt een wijdverbreid probleem binnen de moderne geneeskunde. Panelleden van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) namen op basis van vervalste studies en onterecht gepubliceerde wetenschappelijke artikelen beslissingen om medicijnen wel of niet goed te keuren De FDA is een Amerikaans agentschap van de federale overheid dat de kwaliteit en veiligheid van voedsel, voedseltoevoegingen en medicijnen bewaakt, maar ook de behandeling van bloed, medische producten, apparaten met elektromagnetische straling en cosmetica controleert. De FDA dwingt tot naleving van de Public Health Service Act, waarbij o.a. de productie van medicijnen aan zeer strenge regelgeving wordt onderworpen. Regels die ook van toepassing zijn voor buitenlandse bedrijven die naar de VS willen exporteren.

Medisch systeem zware aanfluiting

Farmaceutische bedrijven steunden Dr. Scott Reuben en beweren dat zij niet op de hoogte waren van het frauduleuze karakter van zijn studies. In ruil voor een fiks geldbedrag gaven ze hem de opdracht om het geneesmiddel Celebrex te onderzoeken of het helpt tegen postoperatieve pijnklachten. De onderzoekdata correspondeerden met de vraag. Echter het hele medische systeem is een zware aanfluiting tegen de wetenschap. Een crimineel systeem dat zogenaamd wetenschappelijk bewijs uit de hoed tovert en academische tijdschriften vult.

Geneeskunde maakt haar eigen bewijzen

Het feit dat een onderzoeker als Dr. Reuben dertien jaar lang frauduleuze studiegegevens kon publiceren in door collega’s getoetste medische bladen werpt een nieuw licht op datgene wat er daadwerkelijk speelt achter de zogenaamde op bewijsmateriaal gebaseerde geneeskunde. De manier om geneesmiddelen uit te geven op basis van bewijsmateriaal blijkt daarmee heel eenvoudig: Men stelt valse onderzoeksresultaten samen; publiceert het studieresultaat in een hoogstaand medisch tijdschrift om vervolgens de verkregen ‘bewijzen’ te citeren als ‘feiten’.

Wetenschappelijke tijdschriften lenen zich voor corruptie.

Met het plegen van deze fraude geeft Dr. Scott Reuben ons een ‘kwalijke’ inkijk in de keuken van farmaceutische industrie en laat zien hoe, zowel de farmaceutische wereld als de wetenschappelijke tijdschriften, meedoen aan omkoping en corruptie. Als er één plaats is waar extreme oneerlijkheid rijkelijk wordt beloond, waar gif als geneesmiddel wordt goedgekeurd en waar fictie als waarheid wordt gepubliceerd, dan is dat binnen de farmaceutische industrie.