Geen onderdeel van een categorie

Wijs uw kinderen de weg naar een betere gezondheid!

In deze maatschappij waarin kinderen verknocht zijn aan fastfood en de verleidingen schuilen om elke hoek, maken ouders zich vaak terecht druk om de gezondheid van hun kinderen. Ze eten te weinig fruit en verse groenten, waardoor het lichaam een tekort krijgt aan microvoedingsstoffen, wat hun groei en gezondheid op negatieve wijze beïnvloedt, en hen kwetsbaar maakt voor ziekten.

Het gebruik van pesticiden, kunstmest en andere slechte landbouwmethoden leiden ertoe dat onze bodem ernstig is uitgeput en ons voedsel onvoldoende microvoedingsstoffen bevat. Dit is mede een gevolg van het wereldwijde aanbod aan sterk bewerkt voedsel.

Kinderen zijn extra kwetsbaar

Verkeerde eetpatronen en slechte voeding maken dat kinderen een tekort hebben aan microvoedingstoffen. Want vitaminen, mineralen en andere natuurlijke voedingstoffen zijn essentieel in de ondersteuning van een gezonde ontwikkeling van bloed, botten en orgaanstelsels, vooral ook voor het zenuwstelsel en het immuunsysteem. Slechte voeding remt de lichamelijke groei, de ontwikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel en vermindert de afweer en de leervaardigheid van kinderen. Om een gezonde ontwikkeling van het kind te ondersteunen is belangrijk dat ouders het eten van goede voeding stimuleren.

Onderzoek gebruik microvoedingsstoffen bij kinderen

Het Dr. Rath Research Instituut voerde, in samenwerking met de Academie voor Medische Wetenschappen van de Oekraïne, een klinische evaluatie uit naar de effecten van microvoedingsstoffen op de gezondheid van schoolgaande kinderen. Negenenzestig kinderen namen gedurende een periode van zeven maanden een  microvoedingsstoffensupplement. Zowel aan het begin als aan het einde van het onderzoek werd hun gezondheid getoetst. Ook werd een controlegroep samengesteld van 34 kinderen die het supplement niet namen. Beide groepen kinderen aten op school hetzelfde voedsel. Na zeven maanden bleek dat de kinderen in de onderzoeksgroep lichamelijk fitter waren dan die in de controlegroep.

Op alle fronten een positief resultaat

De onderzoekers stelden vast dat de hartslag en bloeddruk van de kinderen die voedingssupplementen namen, waren verlaagd en de functie van hart- en vaatstelsel met 28% was verbeterd. Ook was hun spierkracht met 16% toegenomen en het afweermechanisme van de kinderen in de onderzoekgroep was eveneens verbeterd, waardoor ze 25% minder risico liepen op ziekten. Ook behaalden de kinderen in de onderzoekgroep betere leerresultaten dan de kinderen uit de controlegroep. De algehele gezondheid, lichamelijke activiteit en emotionele gesteldheid van de kinderen die voedingssupplementen namen waren tijdens de zeven maanden van het onderzoek aanzienlijk verbeterd. Bij de kinderen in de controlegroep werd zelfs een afname van de longcapaciteit met 14% waargenomen.

Bio-energie uit voedingssupplementen

Het onderzoek toont het belang aan van het gebruik van microvoedingsstoffen als onderdeel van de dagelijkse voeding van schoolgaande kinderen. De vitaminen, mineralen en andere microvoedingsstoffen werken als katalysatoren bij de stofwisseling van koolhydraten, vetten en eiwitten, waardoor de bio-energie uit deze stoffen het lichaam ter beschikking staat als ondersteuning van de dagelijkse energie en het behoud van de gezondheid.

 

Bron: Journal of Cellular Medicine and Natural Health