De Dr. Rath Gezondheidsalliantie is een vereniging geworden!

Zaterdag 6 mei was een belangrijke dag voor de Nederlandse Dr. Rath Gezondheidsalliantie. Op die dag zijn namelijk de statuten ondertekend, waardoor de alliantie als een echte, formeel door een notaris bekrachtigde vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK nr. 6876176).

Dr. Rath Gezondheidsalliantie - bestuur vereniging

Vanaf links naast de notaris: Rita Vanlommel, Bob Klijnveld, Terry Buter, Nettie Bosveld.

Nadat de Dr. Rath Gezondheidsalliantie (onderdeel van de internationale Dr. Rath Health Alliance) jarenlang een platform zonder rechtsvorm of eigen bestuur was, voor iedereen met interesse in preventieve/complementaire gezondheidszorg, ontstond de behoefte als zelfstandige vereniging zichtbaar te worden en de activiteiten uit te breiden. Daartoe heeft een groepje actieve, betrokken alliantie-deelnemers een voorzet gemaakt om de vereniging te helpen starten, zoals dat ook in andere Europese landen gebeurde (Italië, Spanje, Zwitserland).

Het (voorlopig) bestuur heeft een huishoudelijk reglement opgesteld dat als agendapunt tijdens de eerste ledenvergadering (1e kwartaal 2018) aan de leden ter besluitvorming voorgelegd werd. Het doel van de vereniging is het nastreven van preventieve gezondheidszorg, met wetenschappelijk onderbouwde natuurgeneeswijzen, begrijpelijk, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. De basis ligt in het gedachtengoed van Dr  Rath. Binnen de zelfstandig functionerende en opererende vereniging zullen naast presentaties over onderzoeksresultaten van het Dr. Rath Research Instituut ook onderwerpen aan de orde komen die te maken hebben met een bredere beeldvorming van maatschappelijke, politieke, ecologische en financiële invloeden in de wereld.

Het jaarplan van de vereniging zal gevormd worden door actieve alliantieleden, en de activiteiten zullen georganiseerd worden door de vereniging zelf. Het aantal leden, inbreng, actieve ondersteuning en bijdrage (bv als spreker) bepalen de omvang van het programma en het succes van de vereniging.

Het initiatief ligt nu bij de mensen die daadwerkelijk willen meehelpen het doel van preventieve gezondheidszorg te bereiken. De Vereniging Dr. Rath Gezondheidsalliantie is volwassen geworden, staat op eigen benen en kan daardoor een breed spectrum aan activiteiten in Nederland aanbieden.