Geen onderdeel van een categorie

Gebruik tijdens zwangerschap verhoogt risico op astma bij kind

Astma is één van de meest voorkomende chronische ziekten met wereldwijd ongeveer 235 miljoen patiënten, en jaarlijks ongeveer 180.000 die aan astma overlijden. De ziekte lijkt volgens een recent onderzoek bij een aanzienlijk deel van deze patiënten het gevolg te kunnen zijn van het gebruik van paracetamol.

Recente studies tonen een verband tussen blootstelling aan paracetamol en het risico op het ontwikkelen van astma in de kindertijd. Dit blijkt uit een analyse, gepubliceerd in de International Journal of Epidemiology, waarin nadrukkelijk gewezen wordt op de gevaren en de relatie tussen het gebruik van dit zelfzorgmiddel en astma.

Noors Instituut voor de Volksgezondheid

De analyse werd uitgevoerd door onderzoekers van het Noorse Instituut voor de Volksgezondheid, de Universiteit van Oslo en de Universiteit van Bristol in Engeland. In totaal werden de gezondheidsgegevens onderzocht van 114.761 kinderen geboren in Noorwegen tussen 1999 en 2008. De resultaten laten zien dat bij baby’s die werden blootgesteld aan het gebruik van paracetamol het risico op ontwikkeling van astma met liefst 29% werd verhoogd. Bij kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap paracetamol gebruikten, werd een verhoogd risico op ontwikkeling van astma geconstateerd van 13%.

Onderzoek met microvoedingsstoffen

De onderzoekers van het Dr. Rath Research Institute in California voerden een klinische studie uit bij astmapatiënten tussen de 45 en 75 jaar. De patiënten namen gedurende een periode van drie maanden een combinatie van microvoedingsstoffen als aanvulling op hun voeding. Tijdens de studie werden regelmatig longfunctietesten uitgevoerd. Aan het einde van de studieperiode bleken alle patiënten een grotere longcapaciteit te hebben dan bij aanvang van de studie. Een aantal van hen had zelfs een dubbele capaciteit ten opzichte van de beginwaarde. Hiermee is duidelijk dat cellulaire geneeskunde een goede benadering kan zijn om astma onder controle te krijgen.

Gevaren zwaar onderschat

Gekeken naar de risico’s van het gebruik van paracetamol op de lange termijn, blijkt dat dit zelfs door artsen worden onderschat. Engelse onderzoekers bevestigen de vele negatieve gevolgen en laten in hun onderzoek een duidelijke relatie zien tussen het chronisch gebruik van de pijnstiller en de ontwikkeling van astma. Dit in tegenstelling tot de algemene indruk die door de farmaceutische industrie en haar stakeholders wordt gewekt als zou paracetamol een veilig ‘wondermiddel’ zijn. Onderzoekers ontdekten dat langdurig gebruik een verhoogd risico oplevert op hartinfarct, beroerte, verhoogde bloeddruk, nierfalen, maagdarmbloedingen en vroegtijdig overlijden.

Schokkende conclusie

Deze schokkende lange termijnrisico’s, maar ook de risico’s bij kortdurend gebruik, tonen aan dat paracetamol aantoonbaar één van de meest gevaarlijke zelfzorgmedicijnen is.

Bron: International Journal of Epidemiology