De definitie en betekenis van preventie

Preventie zoals die wordt gepresenteerd is vaak gericht op een specifieke doelgroep van mensen die extra bescherming nodig hebben, of een groter risico lopen om ziek te worden. In het huidige zorgstelsel worden preventieve maatregelen ingedeeld naar het soort maatregel:

  • Ziektepreventie: voorkomt of spoort specifieke ziekten in een vroeg stadium op. Voorbeelden: screening, vaccinaties en preventieve medicatie.
  • Gezondheidsbevordering: bevordert een gezonde levensstijl en een gezonde sociale en fysieke omgeving.
  • Gezondheidsbescherming: beschermt de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren. Voorbeelden: kwaliteitscontrole van drink- en zwemwater, afvalverwijdering en verkeersveiligheid.

Preventief of reactief?

Kritisch bekeken zijn de bovengenoemde maatregelen eerder reactief dan preventief.

Neem het voorbeeld van het jaarlijkse bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Dit onderzoek is bedoeld om borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor de kans op een succesvolle behandeling toeneemt. De eigenlijke preventie zou er in dit geval uit bestaan om (gratis) micronutriënten aan vrouwen toe te kennen, op basis van specifieke kenmerken en gegevens, zodat deze bevolkingsonderzoeken niet meer nodig zijn.

Let op: In het geval van curatie kan screening zinvol zijn om bijvoorbeeld kanker in vroeg stadium op te sporen, maar zou dan moeten volgen door aanpak met een specifieke combinatie van vitale celstoffen ipv de verwoestende chemo, bestraling of operaties of andere bijwerkings-rijke therapieën.

Wat is preventieve gezondheid?

Volgens de wetenschap van de cellulaire geneeskunde betekent het optimaal functioneren van onze cellen – de bouwstenen van het leven – gezondheid. Slecht functionerende cellen daarentegen leiden tot slecht functionerende organen en ziekten. Vaak is het slecht functioneren van cellen een chronisch tekort aan vitaminen, bepaalde aminozuren, mineralen en sporenelementen. Preventieve gezondheid staat dus gelijk aan gezonde, gevoede cellen. Wanneer goed functionerende cellen zorgen voor behoud van gezondheid, is het aannemelijk dat het opvullen van tekorten kan leiden tot verbetering van gezondheid. Daarmee wordt de basis gelegd voor therapeutische benadering van ziekte en aandoeningen met hulp van voedingssuppletie.

De invloed van preventie kan worden onderverdeeld per onderwerp, zoals algemene gezondheid, geestelijke gezondheid fitness, eten & voeding en schoonheid. Bezoek onze educatie website voor meer informatie.