Geen onderdeel van een categorie

Artsen krijgen veel meer sponsorgeld dan gedacht!

“Artsen en zorginstellingen krijgen veel meer sponsorgeld van de farmaceutische industrie dan tot nu toe werd aangenomen. Vorig jaar betaalden fabrikanten 51,6 miljoen euro, dat is 36 procent meer dan in 2014. Geneesmiddelenfabrikanten betaalden patiëntenorganisaties in 2015 ruim 2,2 miljoen euro.

Dit blijkt uit cijfers van het Transparantieregister Zorg, die onlangs werden gepubliceerd. De vraag is gerechtvaardigd: Waarom spreken we hier over sponsorgeld en worden deze giften als volledig legaal ervaren, terwijl in andere situaties en branches personen en bedrijven mekaar ook fêteren, maar dan als omkoping wordt aangemerkt?

Wie geldt krijgt, wordt milder

SP-Kamerlid en oud-huisarts Henk van Gerven zegt hierover: “Wie geld krijgt, wordt milder, en dat is een risico. Artsen die worden betaald, schrijven vaak duurdere medicijnen voor”. Van Gerven raakt daarmee de kern, want wie geld ontvangt komt al snel in de verleiding, ook wanneer hij niet wordt aangezet iets terug te doen. Want de scheidslijn tussen sponsortoekenning en omkoping is slechts een heel dun touwtje.

Geld in ruil voor informatie

De brancheorganisatie Nefarma is het daar niet mee eens: “Wij geven geld en krijgen in ruil daarvoor informatie. Van beïnvloeding is geen sprake. Wij willen horen wat patiënten belangrijk vinden bij de behandeling van hun ziekte, dat is essentieel voor de ontwikkeling van geneesmiddelen.”

Omstreden

Kamerlid Van Gerven houdt echter vol dat betalingen aan patiëntenverenigingen omstreden zijn: “Een patiëntenvereniging moet zich niet laten gebruiken als ‘uithangbord. Want organisaties praten mee over behandelrichtlijnen en roeren zich in discussies over dure geneesmiddelen.” Ook Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, huldigt dit standpunt: ‘Gesponsorde verenigingen lobbyen net wat harder of houden hun mond als een medicijn onder vuur ligt.”

Bron: Volkrant , Trouw

Reisjes, omkoping bouwfraude!

Voor de rechtbank in Rotterdam staat oud-wethouder die door een bevriende projectontwikkelaar reisjes werden aangeboden. ‘Omkoping’, zegt het OM: ‘Want de verleiding om projecten eerder toe te wijzen aan deze projectontwikkelaar liggen op de loer.’ Of zouden dit binnen de farmaceutische industrie gewoon sponsorreisjes zijn?  Zo weet de farmaceutische industrie altijd wel een legitieme reden te vinden om uit het blikveld van beïnvloeding te blijven en hun handel en wandel als legitiem te verkopen.

Het begon met mensen gezond maken

Maar het allerergste in deze hele discussie over sponsorgeld en medicijnen is telkens weer, dat het zelden gaat over datgene waar we ooit medicijnen voor hebben uitgevonden. Om mensen te genezen en niet om op zoek te gaan naar extreme winsten.

 

 

 

Tekst: Bert Heijnen