Geen onderdeel van een categorie

Maar wat doen we met het tekort aan vitaminen?

De afgelopen jaren zijn ziekenhuizen veel meer aandacht gaan besteden aan goede en gezonde voeding. Dat blijkt uit een onderzoek onder tachtig ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. ”Goede voeding in ziekenhuizen is cruciaal. Het leidt tot een sneller herstel en korter verblijf.”

De onderzoekers vinden het positief dat steeds meer ziekenhuizen een onbeperkt aantal eetmomenten bieden. Ook is de menukeuze vergroot en is er aangepaste voeding voor speciale doelgroepen. Het voedingsconcept van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede kwam als beste naar voren.

Volgens het onderzoek wil 44 procent van de ziekenhuizen de voeding verder gaan verbeteren.

Verbeterpunten

De stuurgroep ziet ook ruimte voor verbetering. Zo moeten ziekenhuizen de voedingsinname van patiënten beter meten, het voedingsaanbod aantrekkelijker maken en de kennis van voedingsassistenten binnen het ziekenhuis meer benutten.

Wat is dan goede voeding?

Onze voeding bevat helaas niet altijd de benodigde voedingsstoffen. Door een combinatie van factoren, zoals een verarmde landbouwgrond en toegevoegde bestrijdingsmiddelen, zijn we allemaal in meer of mindere mate ondervoed en heeft ons lichaam een chronisch gebrek aan vitaminen en mineralen.

Wat zijn de gevolgen van tekorten?

Lichaamscellen hebben voedingsstoffen nodig om te kunnen functioneren. De zogenaamde celstofwisseling is van essentieel belang om herstelprocessen in het lichaam goed te laten verlopen. Als we tekorten hebben aan vitamines en mineralen verloopt de celstofwisseling niet optimaal. Op korte termijn zijn de gevolgen hiervan niet altijd direct merkbaar. Op lange termijn geeft dit echter wel problemen. Een structureel tekort aan voedingsstoffen kan uiteindelijk leiden tot aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, kanker, (chronische) vermoeidheidsklachten, gewrichtsklachten, diabetes etc.

Chronische klachten

Door het lichaam te ontgiften van de lichaamsvreemde stoffen en de lichaamscellen te voorzien van extra lichaamseigen stoffen, treden de natuurlijke herstelprocessen van het lichaam in werking en is het lichaam in staat om op die manier de gezondheid significant te verbeteren.

Vitaminen daar gaat het om!

Alle goede bedoelingen van de ziekenhuizen en het onderzoek ten spijt kunnen we alleen maar van ‘goede voeding’ spreken als die ook de juiste benodigde vitaminen en mineralen bevatten. Wilt u meer weten over het belang van vitaminen en mineralen neem dan contact met ons op.

Bron: De Telegraaf

Tekst: Bert Heijnen