Geen onderdeel van een categorie

Onder de titel: “Vitaminen voor het hart”, houdt Jan Bes, spreker van de Dr. Rath Gezondheidsalliantie, met regelmaat lezingen op diverse locaties in de Randstad en in Limburg. Eén van die locaties is het Dagcentrum Overspaarne aan de Lansierstraat 25 in Haarlem. Wilt u meer weten over de data wanneer deze lezingen worden gehouden, hou dan de agenda van de Dr. Rath Gezondheidsalliantie in de gaten.

De vraag die Jan Bes in zijn lezing aan de orde stelt is: “Waarom dieren géén hartinfarct krijgen, maar mensen wel”. Het antwoord kan eenvoudig luiden: omdat bepaalde vitaminen die ons lichaam hard nodig heeft om goed te functioneren en gezond te blijven, door dieren wel zelf worden aangemaakt, maar mensen tot zich dienen te nemen via de dagelijkse voeding of extra vitaminen te nemen via microvoedingstoffen. Jan Bes geeft in zijn lezing o.a. uitleg over het toepassen van cellulaire geneeskunde.

VITAMINEN voor het HART, dinsdag 13 december, Lansierstraat 25, Haarlem

Aanmelden kan via: gvlhaarlem@gmail.com telephon-icon 06-25180174

Wilt u meer weten over het belang van vitaminen en hoe u aan uw juiste dagelijkse hoeveelheden komt. Maar ook wanneer u meer wilt weten over de waarde van vitaminen voor een goede gezondheid, raadpleeg dan de Dr. Rath Gezondheidsalliantie of kijk regelmatig in de agenda en volg de lezingen van Jan Bes.