Verdiepingscursus

In de Verdiepingscursus worden tevens synergieteams van voedingsstoffen besproken, en hun werking op cel- en weefseltypes.

Hoofdstuk 01:
Inleiding

Hoofdstuk 02:
Basisinformatie

Hoofdstuk 03:
Basissynergieën

Hoofdstuk 04:
Bindweefsel

Hoofdstuk 05:
Vetstofwisseling

Hoofdstuk 06:
Hartspiercellen

Hoofdstuk 07:
Gladde spiercellen

Hoofdstuk 08:
Suikerstofwisseling

Hoofdstuk 09:
Cel-ontaarding

Hoofdstuk 10:
Hoe u kunt helpen

Test u zelf

Test uw kennis via dit vragenformulier

Markeer de juiste antwoorden - per vraag kunnen ook verscheidene of alle antwoorden juist zijn.