Mikroskładniki odżywcze dla zdrowych oczu

Oczy to niesamowite instrumenty narządu wzroku, za pomocą których możemy się orientować w świecie. Dobre widzenie zależy od prawidłowego funkcjonowania tysięcy komórek. Zaliczamy do nich: komórki, które budują oko; komórki nerwu wzrokowego, które przenoszą sygnały świetlne z komórek oka do mózgu; komórki mięśniowe, które są odpowiedzialne za nastawność (akomodację) oka; komórki naczyń krwionośnych, które zaopatrują…

Przepisy dotyczące koronawirusa stanowią naruszenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, opracowana przez przedstawicieli całego świata, została ogłoszona 10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Paryżu. Tekst Deklaracji, który określa konkretne prawa podstawowe, które mają być powszechnie chronione, został od tego czasu przetłumaczony na ponad 500 języków. Obecnie, gdy na całym świecie przyjęto restrykcyjne przepisy dotyczące koronawirusa, prawa…