Chemioterapia może prowadzić do rozwoju kolejnych nowotworów

Pomimo postępu wiedzy o powstawania raka i sposobie jego rozprzestrzeniania, to konwencjonalne metody leczenia praktycznie się nie zmieniły. W ciągu ostatnich dziesięcioleci głównymi metodami leczenia nowotworów pozostały nadal operacje oraz chemio i radioterapia. Pacjenci chorzy na raka są skazani na wzajemną kombinację tych różnych opcji leczenia. Pomimo pojawienia się nowych leków chemioterapeutycznych, śmiertelność nadal znacząco…