Koalicja dr Ratha w Obronie Zdrowia
Tesla 1-5
6422 RG Heerlen
Holandia

 

Tel.: 022 405 4203
info@rath-eduserv.com

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Długa 33

58-100 Świdnica

Róża Zan Konsultant koalicji dr Ratha w Obronie Zdrowia

Tel.: 607-827-935

e-mail: roza.zan@wp.pl