Koalicja Dr Ratha w Obronie Zdrowia

Koalicja Dr Ratha w Obronie Zdrowia jest jedyną na świecie organizacją społeczną, powstałą z inicjatywy ludzi, dla których najwyższym celem jest powszechne prawo do zdrowia i ratowanie życia innych. Powołanie tej inicjatywy stało się możliwe dzięki przełomowym odkryciom Dr Matthiasa Ratha – lekarza, naukowca i działacza społecznego, które stwarzają realną szansę kontroli wielu chorób.

Celem naszej organizacji jest budowa nowego systemu opieki zdrowotnej, w którym kluczową rolę odgrywać będzie zapobieganie i eliminacja chorób, a nie zwiększanie zysków z ich istnienia i ekspansji. Ważnym elementem tego systemu jest nauka i powszechna edukacja na temat źródła chorób i sposobów ich naturalnej eliminacji. Wszystkie wygospodarowane zyski z działalności międzynarodowej Koalicji Zdrowia Dr Ratha przeznaczane są na rzecz dobroczynnej  Fundacji Zdrowia, która wspiera działalność naukową i dydaktyczną, a także polityczną walkę o prawo do zdrowia dla nasz wszystkich.

Kluczowe podstawy naszego działania

Nauka: Nasza działalność jest gwarantem postępu w dziedzinie naturalnej ochrony zdrowia. Koalicja wspomaga między innymi działalność Instytutu Naukowego Medycyny Komórkowej w Kalifornii, który odgrywa wiodącą rolę w badaniach nad stosowaniem synergii składników odżywczych w zapobieganiu i zwalczaniu wielu chorób chronicznych i zakaźnych. Odkrycia naukowe dr Ratha i wyniki prac naukowców Instytutu dr Ratha o międzynarodowej renomie potwierdzają szansę na eliminację źródeł wielu chorób przy pomocy naukowo opracowanych programów, opartych o mikroelementy i inne składniki odżywcze.

Edukacja: Podstawą naszego zdrowia jest wiedza i zrozumienie, że nasze problemy zdrowotne są wynikiem niewydolnej funkcji komórek naszego ciała na skutek długotrwałego niedoboru witamin i innych podstawowych składników odżywczych. Powszechna edukacja w dziedzinie naturalnej ochrony zdrowia jest podstawą naszego zdrowia i niezależności działania.

Naturalne zdrowie: W ramach Koalicji aktywnie budujemy podwaliny nowego systemu opieki zdrowotnej, opartego na stosowaniu skutecznych i pozbawionych działań ubocznych środków naturalnych. Naukowo opracowane i testowane zestawy witamin, mikroelementów i innych niezbędnych środków odżywczych są podstawą naszego zdrowia i eliminacji wielu chorób.

Walka o nasze prawa do zdrowia: Musimy zdać sobie sprawę, że nasze choroby są źródłem ogromnych zysków dla wielu gałęzi przemysłowych, których istnienie i dochody zależą od występowania i ekspansji chorób. Przemysł farmaceutyczny – światowy monopolista w dziedzinie zdrowia – obiecuje nam zdrowie, tymczasem jego zyski zależą od rynku chorób. Dlatego też nie jest niespodzianką, że około 80 % leków farmaceutycznych nie eliminuje przyczyn chorób, tylko w najlepszym razie ich symptomy. Ponieważ leki farmaceutyczne oparte na patentach są chemicznymi substancjami, powodują one wiele niepożądanych skutków ubocznych i stają się źródłem nowych chorób, a w związku z tym są źródłem dodatkowych zysków dla tego przemysłu. By chronić swoje interesy finansowe na skalę światową przemysł farmaceutyczny rozciąga swoje wpływy na wiele gałęzi naszego życia: medycynę, media, system ubezpieczeniowy, prawny jak również poprzez polityczne lobby.

Koalicja Dr Ratha w Obronie Zdrowia prowadzi walkę z wykorzystaniem chorób jako źródła zysku. Naszym celem jest przede wszystkim profilaktyka zdrowotna i skuteczne zwalczanie chorób, dlatego na pierwszym miejscu stawiamy badania naukowe i powszechną edukację w dziedzinie zdrowia naturalnego. Tylko dzięki naukowo opracowanym i opartym na najnowszych odkryciach w dziedzinie zdrowia naturalnego programie ochrony zdrowia możemy doświadczyć skuteczności działania i korzyści płynących z naturalnych metod.

Ten cel gwarantuje Swoim nazwiskiem i naukowymi osiągnięciami dr Rath – założyciel Koalicji Zdrowia, ale przede wszystkim lekarz i naukowiec, który dokonał przełomu w odkryciu przyczyn wielu chorób chronicznych i zainicjował dziedzinę badań Medycyny Komórkowej.

Przyłącz się do nas! Wnieś Swój wkład w poprawę Twojego zdrowia i budowę zdrowszego świata dla wszystkich ludzi!