Dr Matthias Rath

Misja

Życiową misją dr Ratha jest zmiana obecnego systemu opieki zdrowotnej na prewencję zapobiegania chorób, a co z tym bezpośrednio związane, stworzenie możliwości ich całkowitej eliminacji.

Dlatego właśnie dr Rath, jego zespół badawczy, jak również cała organizacja – jesteśmy w opozycji do tradycyjnego podejścia medycyny konwencjonalnej, która skupia się jedynie na maskowaniu symptomów, co powoduje dalszy rozwój choroby.

Prewencja

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci wiedza na temat prewencyjnego zdrowia wprost eksplodowała. Uznanie znaczenia mikroskładników odżywczych dla naszego zdrowia, jako skutecznej profilaktyki naszego zdrowia ma podstawę naukową, którą można i trzeba wdrożyć na poziomie krajowym i międzynarodowym. Przewlekły niedobór mikroskładników odżywczych w milionach komórek naszego organizmu jest obecnie główną przyczyną ataków serca, udarów, raka i innych powszechnie występujących chorób chronicznych. Optymalne zaopatrzenie w komórkowe składniki odżywcze, dostarczane wraz z dietą lub poprzez suplementację, może zapobiegać tym problemom zdrowotnym.

Badania naukowe

Początek prac naukowych z zakresu nowotworów i choroby sercowo-naczyniowej zapoczątkował dr Rath na początku lat 90 wraz z laureatem Nagrody Nobla Linusem Paulingiem, dzięki czemu położone zostały podwaliny pod ogólnoświatową eksplorację badań nad rolą mikroskładników odżywczych dla zdrowia. Na dzień dzisiejszy istnieje już ponad 60 000 badań naukowych dokumentujących znaczenie witamin dla zdrowia.

Zmiana sposobu myślenia

Jest rzeczą oczywistą, że ta zmiana w globalnym myśleniu o zdrowiu nie pozostaje w sprzeczności z obecnym statusem quo. Dr Rath postrzega siebie nie tylko jako odkrywcę w dziedzinie medycyny, ale – wraz z całą organizacją – także jako pioniera medycyny prewencyjnej na skalę światową.

Dr Niedzwiecki

Kariera naukowa

Dr Aleksandra Niedzwiecki zaliczana jest do światowej klasy naukowców w dziedzinie badań nad mikroskładnikami odżywczymi. Jest również dyrektorem Instytutu Badawczego dr Ratha. Doktorat z biochemii uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie współpracowała z prestiżowymi instytucjami akademickimi, takimi jak: Uniwersytet Rockefellera w Nowym Jorku czy Uniwersytet Toronto w Kanadzie.

Fachowa wiedza dr Niedzwiecki bardzo szybko rozszerzyła się o biologię molekularną, mikrobiologię i medycynę. Jej zainteresowania badawcze obejmują molekularne aspekty starzenia się, metabolizm komórkowy, odżywianie, choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory i inne.

Współpraca

W trakcie swojej niezwykle bogatej kariery naukowej, dr Niedzwiecki ściśle współpracowała z dwoma laureatami Nagrody Nobla: dr Geraldem Edelmanem (Uniwersytet Rockefellera) i z dr Linusem Paulingiem. W kalifornijskim Palo Alto, pracując w Institute of Science and Medicine Linusa Paulina poznała dr Ratha.

Instytut Badawczy dr Ratha

Wraz z założeniem w 1990 r. Instytutu Badawczego dr Ratha, dr Niedzwiecki objęła kierownictwo tej placówki naukowej. Od tego czasu Instytut Badawczy dr Ratha przekształcił się w jeden z wiodących na świecie ośrodków naukowych zajmujących się zdrowiem naturalnym. Ponad 100 publikacji naukowych Instytutu dr Ratha, dostępnych na stronie internetowej Instytutu, oraz w największej na świecie internetowej bibliotece medycznej Pub-Med, znacząco wpłynęło na ogólnoświatową akceptację badań nad witaminami i podniesieniem ich prestiżu.

Odpowiedzialność społeczna

Nauka nigdy nie była dla dr Niedzwiecki celem samym w sobie, ale zawsze częścią społecznej odpowiedzialności. Dotyczy to w szczególności aspektu pozyskania młodych ludzi gotowych do budowania profilaktycznej służby zdrowia i zdrowego świata.

„Budowanie opieki zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę zdrowotną można osiągnąć jedynie poprzez angażowanie jak największej liczby osób. Dlatego zapraszamy wszystkich ludzi do współpracy z nami, abyśmy razem osiągnęli ten cel.”