Zatrważająca statystyka

Prawie 40% populacji, w tym ponad 10 milionów Niemców, cierpi na podwyższone ciśnienie, które jest głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia zawału serca i udaru mózgu. Zachorowalność na choroby sercowo-naczyniowe zagraża szczególnie osobom z genetyczną predyspozycją do tych chorób. Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), choroby te odpowiedzialne są za 17 milionów zgonów rocznie, z tego 4 miliony w Europie i 600 tysięcy w Stanach Zjednoczonych.

Wzrost zachorowalności

Według wszelkiego prawdopodobieństwa, zachorowalność na choroby układu krążenia, do 2030 r. wzrośnie o 40%. I to pomimo iż rokrocznie wprowadzane są na rynek nowe leki na nadciśnienie, czy na podwyższony cholesterol. Powodem rozprzestrzeniania się tej epidemii jest w dużej mierze koncentrowanie się medycyny konwencjonalnej nad korygowaniem objawów, zamiast na skupianiu się nad problemem na poziomie komórkowym. Przykładem mogą być tutaj opatentowane leki obniżające ciśnienie lub poziom cholesterolu, których sprzedaż przynosi duże zyski.

Medycyna Komórkowa

Przeprowadzone przez nas badania wykazały, że podwyższone ciśnienie i wysoki poziom cholesterolu spowodowane są chronicznym niedoborem mikroskładników odżywczych w milionach komórek ścian tętnic. Niedobór ten próbuje nasz organizm sam wyrównać zwiększając wytwarzanie cząsteczek naprawczych, do których należy np. cholesterol. Konsekwencją tego są zgrubienia i zwiększone napięcie ścian tętnic. A to z kolei prowadzi do podwyższenia ciśnienia krwi.

Nasze badania

W prowadzonych przez nas badaniach wykorzystaliśmy nowatorski model zwierzęcy (mysz). Dzięki temu mogliśmy eksperymentować z czynnikami ryzyka ludzkiej choroby sercowo-naczyniowej (nadciśnienie tętnicze i dziedziczną predyspozycję wystąpienia podwyższonego poziomu cholesterolu). Przy podwyższonych czynnikach ryzyka zwierzęta profitowały na wiele sposobów z zastosowanej kombinacji mikroskładników odżywczych składającej się z witaminy C, lizyny, proliny i innych mikroskładników. Przyjmowanie synergii składników odżywczych z pokarmem wpłynęło na:

  • 60%-owe zmniejszenie pokładów tłuszczu w ścianach tętnic
  • 31%-ową redukcję pokładów blaszki miażdżycowej
  • zmniejszenie w 66%-ach cholesterolu LDL w plazmie i w 32%-ego ogólnego cholesterolu
  • zmniejszenie możliwości uszkodzenia tkanki ściany tętnicy i zmniejszenie tworzenia zakrzepów krwi

Wszystko to wpłynęło na zmniejszenie ryzyka wystąpienia niedokrwienia serca i naczyń mózgu.

Tętniak aorty (workowate poszerzenie aorty piersiowej i brzusznej) jest częstą przyczyną śmierci osób starszych. Nasze badanie wykazało, iż zwierzęta, które otrzymywały kombinację mikroskładników odżywczych w karmie podczas trwania badania, w porównaniu z grupą zwierząt bez składników odżywczych, rozwinęły mocniejsze naczynia, co poskutkowało mniejszym o 13 % wystąpieniem tętniaków aorty brzusznej.

Te imponujące wyniki pokazują, że opracowane przez nas kombinacje mikroskładników są w stanie efektywnie wpływać na biologiczne mechanizmy, które są powiązane z podwyższonym ryzykiem zachorowalności na choroby serca i układu krążenia. Najwyższy czas aby ta wiedza znalazła praktyczne zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu chorób serca.

  1. Ivanov, J. Cha, S. Ivanova, T. Kalinovsky, M. Rath, A. Niedzwiecki; Molecular Medicine Reports 2010(3):417-425