Ogólnoświatowa epidemia

Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) przybrał wymiar ogólnoświatowej epidemii i jest zagrożeniem dla zdrowia. W 2012 r. około 34 milionów ludzi na świecie żyło z HIV, czyli ludzkim wirusem niedoboru odporności. W USA 1,2 mln ludzi jest zakażonych wirusem HIV i co roku przybywa 50 tyś. nowych zakażeń. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że około 2,2 mln nowych zakażeń HIV miało miejsce na całym świecie w 2012 r.

Brak skutecznych metod leczenia

Na AIDS nie ma lekarstwa. Szeroko reklamowana terapia z użyciem leków antyretrowirusowych (ARV) może wprawdzie zmniejszyć liczbę wirusów we krwi, ale nie leczy zakażenia HIV. Nie odbudowuje też systemu immunologicznego do walki z tą chorobą objawiającą się brakiem odporności. Ponadto leki antyretrowirusowe są wysoce toksyczne i mogą osłabiać już i tak osłabiony układ odpornościowy. Dodatkowo, wysokie koszty tej konwencjonalnej metod leczenia (ok. 25 tyś. dolarów na osobę rocznie), dodatkowo podkreślają pilną potrzebę przystępnej, bezpiecznej i skutecznej metody zwalczania AIDS.

Pilotażowy projekt

W 2005 r. Fundacja Zdrowia dr Ratha przeprowadziła pilotażowy projekt w Republice Południowej Afryki, który potwierdził skuteczność stosowania mikroskładników odżywczych u osób z AIDS. Fundacja przekazała południowoafrykańskiej Narodowej Organizacji Obywatelskiej (SANCO) specyficzny suplement diety. Organizacja ta rozprowadziła go wśród 748 chorych na AIDS. Po 10-12 tygodniach przyjmowania tego suplementu u chorych odnotowano znaczącą poprawę stanu zdrowia. Dodatkowo odnotowano zmniejszenie wszystkich objawów opisujących AIDS. Przede wszystkim utrzymującej się gorączki, kaszlu, przewlekłej biegunki, utraty wagi, infekcji i różnych innych istotnych symptomów – nawet o 78%.1,2

Opór lobby farmaceutycznego

Od lat, rozpowszechnianie tej ratującej życie informacji spotyka się z ostrymi atakami lobbystów wielomiliardowego rynku leków ARV. Lekceważąc fakty naukowe, atakowali oni dr Ratha i jego Instytut Badawczy zarówno w mediach jak i poprzez pozwy sądowe. Ale nadaremnie! Wikipedia przyłączyła się do tych ataków do tego stopnia, że zostaliśmy zmuszeni do skorygowania naszych stwierdzeń.

Jednak wszystko, co powiedział dr Rath zostało teraz udowodnione: W badaniu klinicznym opublikowanym w listopadzie 2013 r. w Journal of American Medical Association (JAMA), autorzy z wiodących instytucji badawczych na całym świecie, poinformowali, że suplementacja mikroskładnikami odżywczymi znacznie zmniejszyła ryzyko spadku odporności i zachorowalność u 878 pacjentów zakażonych wirusem HIV.

Co więcej, tak jak to zespół dr Ratha zrobił dziesięć lat wcześniej, autorzy badania JAMA stwierdzili, że mikroskładniki odżywcze są ważne we wczesnych stadiach AIDS. Publikacja tego badania w JAMA przynosi nową nadzieję dla pacjentów, lekarzy, decydentów polityki zdrowotnej i w ogóle wszystkich ludzi. Nadzieję, że skuteczne, bezpieczne i przystępne mikroskładniki odżywcze mogą stać się naukowo akceptowaną „bronią” w globalnej walce z zakażeniami HIV i AIDS.

Biorąc pod uwagę fakt, że przemysł farmaceutyczny zarabia obecnie do 600 tyś. dolarów w ciągu życia pacjenta z AIDS, ten przełom jest ciężkim ciosem dla tej branży.

Ale największym ciosem dla przemysłu farmaceutycznego jest utrata wiarygodności. Przez swoją 10-letnią kampanię uciszenia dr Ratha i negowania ratujących życie korzyści z mikroskładników odżywczych w walce z epidemią AIDS, biznes leków ujawnił światu swoje prawdziwe oblicze: przedkładanie zysków nad życie. Podsumowanie bitwy dr Ratha prowadzonej w imieniu całej ludzkości znajdziesz tutaj.