Poważny problem

W samych tylko USA 2,7 mln ludzi jest zagrożonych udarem mózgu, a w następstwie z powikłaniami. Najczęstszym powodem tego jest nieregularne bicie serca, czyli arytmia.

Migotanie przedsionków

Najczęstszą formą zaburzeń rytmu serca jest migotanie przedsionków. Tylko w USA problem ten powoduje ok. 80 tyś. zgonów rocznie. Przewiduje się, że do 2050 r. aż 12 mln osób będzie dotkniętych tą chorobą. Leczenie tej przypadłości jest drogie. Zarówno dla pacjenta, jak i dla całego systemu opieki zdrowotnej.

Przyczyny i objawy

Gdy komórki, które normalnie wytwarzają lub przewodzą elektryczność potrzebną do bicia serca, nie pracują prawidłowo to mówimy o migotaniu przedsionków. Może się to przejawiać w szybkim lub nieregularnym biciu serca. Możesz też zaobserwować kołatanie serca i zawroty głowy. Niekiedy, w ciężkich przypadkach występują duszności i ból w klatce piersiowej. Najczęściej migotanie przedsionków dotyka osoby starsze. Czynnikiem ryzyka jest również cukrzyca, nadciśnienie i zaburzenia czynności tarczycy. Choroba ta może pojawić się również u osób cierpiących na inne choroby serca. Czasami dotyka ona również (nawet młodych) sportowców.

Medycyna konwencjonalna

W każdym przypadku nieregularnego bicia serca należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Jednak nie należy się dziwić, że medycyna konwencjonalna rozkłada bezradnie ręce. Problemem jest bowiem najczęściej nieprawidłowy metabolizm komórek mięśnia sercowego.

Medycyna Komórkowa

Ze względu na brak zadowalających rozwiązań, badaliśmy dysfunkcję komórek mięśniowych serca pod względem długotrwałego niedoboru witamin i innych mikroskładników odżywczych. Taki niedobór wpływa szczególnie na komórki serca, które wymagają dużych ilości energii do tworzenia impulsu elektrycznego dla bicia serca. Optymalna produkcja bioenergii w komórkach wymaga bowiem wielu mikroelementów. Zaliczamy do nich: witaminę C, lizynę, koenzym Q1O, karnitynę, witaminy z grupy B i wiele innych.

Badania

Nasze wieloośrodkowe badanie kliniczne*, z podwójnie ślepą próbą z placebo objęło, 131 pacjentów w wieku od 18 do 70 lat. Wszystkie te osoby brały leki antyarytmiczne bez poprawy stanu zdrowia. Uczestnicy badania zostali losowo podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa otrzymywała codziennie zestaw mikroskładników odżywczych, druga grupa identycznie wyglądające placebo. Ocena dokonana najpierw po trzech, a potem po sześciu miesiącach badania wykazała, że już po trzech miesiącach u około 23% uczestników przyjmujących suplementy odnotowano spadek epizodów arytmii. Po sześciu miesiącach liczba ta prawie podwoiła się do 43%. U innych uczestników badania w grupie otrzymującej suplementy wystąpił znaczny spadek częstotliwości epizodów arytmii. Ponadto w świetle badania ankietowego nastąpiła znaczna poprawa jakości życia.

Nadzieja

Wyniki tego badania klinicznego przynoszą nadzieję milionom pacjentów cierpiącym na migotanie przedsionków. Tobie także, jeśli chcesz długo cieszyć się zdrowym sercem

Źródło: * M. Rath , T. Kalinovsky , A. Niedzwiecki,  Journal of the American Nutraceutical Association 2005, 8(3): 19-25