Podsumowanie 2020 r. / Perspektywy na 2021 r.

Mikroskładniki odżywcze jako jedyny skuteczny i długoterminowy sposób walki z pandemią koronawirusa

 • Szybka mutacja wirusa wymaga całkowicie nowej, globalnej strategii prewencyjnej

 • Zamiast wątpliwych strategii szczepień przeciwko coraz to nowym mutacjom koronawirusa – wzmocnienie ochrony komórek naszego organizmu przed wszystkimi jego odmianami

 • Mikroskładniki odżywcze jako jedyne podejście, które hamuje wszystkie kluczowe mechanizmy komórkowe infekcji koronawirusowej

Drodzy członkowie Koalicji, drodzy Przyjaciele,

pod koniec tego burzliwego roku wielu z nas z niepokojem patrzy w przyszłość. Czy wprowadzone zostaną obowiązkowe szczepienia? Jak długo będzie trwała narzucona izolacja społeczna? Czy szkoły, sklepy i inne obiekty zostaną ponownie otwarte – krótko mówiąc, kiedy powróci dotychczasowe życie?

W tym roku wielu członków naszej Koalicji zauważyło, jak publiczne sprawozdania i dyskusje na temat polityki zdrowotnej koncentrują się prawie wyłącznie na opracowywaniu nowych, opatentowanych szczepionek genetycznych oraz jak systematycznie tłumiona jest wiedza na temat znaczenia zdrowotnego substancji naturalnych, w szczególności ważnej roli mikroelementów.

Wielu z nas już od początku zauważyło w tym jednostronnym raportowaniu działania przemysłu farmaceutycznego – największej branży inwestycyjnej na świecie. Niewielu z nas widziało, że działania tej branży i jej lobbystów nie są oznaką siły, ale że cała ta branża toczy właśnie walkę o przetrwanie. Przyszłość tych wielomiliardowych interesów gospodarczych jest zagrożona w szczególności przez jeden czynnik: eksplozję wiedzy naukowej na temat znaczenia witamin i innych mikroskładników odżywczych dla zdrowia.

W prawie wszystkich dziedzinach medycyny, od chorób układu krążenia po nowotwory, staje się jasne, że mikroelementy są lepsze od preparatów farmaceutycznych, w sposobie ich działania, a przede wszystkim w sposobie ich tolerowania przez pacjentów.

Spojrzenie na największą internetową bibliotekę na świecie, USA-rządową stronę internetową PubMed.gov, pokazuje, że żadna dziedzina medycyny nie widziała takiej eksplozji w publikacjach naukowych jak badania nad mikroelementami.

Ilustrują to poniższe wykresy:

Publikacje naukowe dotyczące witamin i chorób sercowo-naczyniowych

Publikacje naukowe na temat witamin i raka

Publikacje naukowe na temat witamin i infekcji

Publikacje naukowe na temat witamin i chorób wirusowych

Przedstawione wykresy dają nam wgląd w zapierające dech w piersiach postępy w badaniach nad mikroelementami na przestrzeni ostatniej dekady. Dla naszej Koalicji w Obronie Zdrowia, ten szybki wzrost wiedzy w dziedzinie badań nad witaminami i Medycyny Komórkowej oznacza, że zbliżamy się w szybkim tempie do naszego celu jakim jest „Zdrowie dla wszystkich”.

Z drugiej strony, dla inwestycyjnego przemysłu farmaceutycznego rozwój ten stanowi zagrożenie egzystencjalne, ponieważ pokazuje, że we wszystkich ważnych obszarach medycyny rola mikroelementów w zapobieganiu i kontroli chorób zyskuje coraz większe uznanie naukowe i kliniczne.

Jeśli ten szybki rozwój będzie kontynuowany, to będzie on miał daleko idące konsekwencje dla tej największej branży inwestycyjnej na świecie w ciągu kilkudziesięciu lat:

 • Załamanie się światowego rynku farmaceutycznego. Produkty farmaceutyczne to prawie wszystkie opatentowane preparaty syntetyczne, z których ponad 80% odnosi się jedynie do objawów, nie eliminując komórkowych przyczyn choroby. Te opatentowane produkty – których opłaty licencyjne stanowią podstawę działalności inwestycyjnej branży farmaceutycznej – są systematycznie zastępowane przez nadrzędne metody badań nad mikroelementami, które koncentrują się na regulacyjnej roli witamin i innych naturalnych molekuł w metabolizmie komórkowym. Zagraża to dalszemu istnieniu światowego rynku farmaceutycznego, który obecnie wart jest ponad 1 bilion Euro rocznie.
 • Utrata wiarygodności przemysłu farmaceutycznego jako całości. Teraz, gdy staje się jasne, że witaminy i inne substancje naturalne są równoważne lub lepsze w wielu obszarach od syntetycznych i drogich preparatów farmaceutycznych, obarczonych prawie zawsze skutkami ubocznymi, ludzie na całym świecie zaczynają dostrzegać podstawy biznesowe przemysłu farmaceutycznego, a mianowicie „biznesu inwestycyjnego z chorób”. Zagraża to więc nie tylko dalszemu istnieniu tego przemysłu, ale także przetrwaniu światowej armii lobbystów w medycynie, mediach i przede wszystkim w polityce, z którymi ten przemysł inwestycyjny nadal próbuje ustanowić światowy „monopol na zdrowie”.

Krótko mówiąc, ten wielomilionowy „biznes inwestycyjny z chorób” – po ponad 100 latach niemal nieograniczonej dominacji – walczy teraz o przetrwanie. A jego największym zagrożeniem jest szybki postęp w światowych badaniach nad witaminami.

Jest już jasne, że cała ta branża inwestycyjna nie ma żadnych długoterminowych szans na przetrwanie w demokratycznym społeczeństwie. Kontynuacja tej wartej miliardy działalności gospodarczej, której warunkiem wstępnym jest kontynuacja chorób, jest możliwa tylko w warunkach dyktatury gospodarczej. Jest to jedyne wytłumaczenie faktu, że w Niemczech i innych krajach eksportujących leki, lobbyści farmaceutyczni zasiadają bezpośrednio przy stole gabinetowym – czyli w ścisłym centrum kontroli władzy politycznej.

I tu właśnie leży niebezpieczeństwo związane z różnorakimi obostrzeniami forsowanymi przez tychże polityków w kontekście obecnej pandemii, które zawierają uchylenie nawet najbardziej elementarnych praw podstawowych: Prawa te mogą być nadużywane – nawet długo po zakończeniu obecnej pandemii – w celu zapewnienia kontynuacji władzy i kontynuacji wielomilionowego „biznesu inwestycyjnego z chorób”.

Ta trzeźwa analiza jest warunkiem wstępnym, abyśmy mogli prawidłowo sklasyfikować wydarzenia polityczne doświadczane w kontekście pandemii koronawirusa i ich społeczne konsekwencje. Tylko w ten sposób możemy zrozumieć, dlaczego miliony ludzi zostały celowo pozbawione istotnych wyników badań nad mikroelementami w celu zwalczania pandemii koronawirusa. Tylko w ten sposób możemy zrozumieć, dlaczego jednostki – na przykład Minister Zdrowia – uzurpują sobie uprawnienia, które omijając działania  Parlamentu, mogą zawiesić najbardziej podstawowe prawa dla milionów ludzi.

Jako naukowiec, który trzy dekady temu dokonał decydujących odkryć na temat znaczenia mikroskładników odżywczych w walce z powszechnymi chorobami oraz jako założyciel naszej Koalicji w Obronie Zdrowia, postrzegam to jako swój obowiązek podzielenia się z Państwem tą trzeźwą analizą pod koniec tego burzliwego roku.

Musimy uznać, że przemysł farmaceutyczny i jego opiniotwórcy nie działają z pozycji siły, ale z pozycji przegranych – walczą bowiem o przetrwanie przestarzałego „farmaceutycznego modelu biznesowego”. Rozpoznanie tego faktu pozwala nam z kolei na właściwą ocenę naszych własnych sił jako promotorów i architektów przyszłego nowoczesnego systemu opieki zdrowotnej.

Innymi słowy, obecny kryzys stanowi ogromną szansę na ustanowienie badań nad mikroskładnikami podstawą długo oczekiwanej historycznej zmiany – w kierunku opieki zdrowotnej skoncentrowanej na zapobieganiu i eliminowaniu chorób.

Ale najpierw należy zapobiec grożącemu nam przymusowemu szczepieniu i zakończyć obecną pandemię koronawirusa poprzez wiedzę zdobytą dzięki badaniom nad mikroskładnikami odżywczymi.

Fakty dotyczące zwalczania pandemii koronawirusa

Podsumujmy fakty dotyczące obecnej pandemii po prawie roku jej trwania:

 1. Wszystkie testowane leki farmaceutyczne zawiodły. W badaniu przeprowadzonym przez WHO na jesieni 2020 r. stwierdzono, że Remdesivir i wszystkie inne preparaty farmaceutyczne testowane w badaniach klinicznych nie miały wpływu na śmiertelność pacjentów zakażonych koronawirusem.
 2. Obecnie promowane szczepionki genetyczne mają charakter eksperymentalny i opierają się na materiale genetycznym pochodzącym z koronawirusa, owiniętego w drugi żywy wirus (adenowirus) wprowadzany do komórek organizmu człowieka poprzez szczepienie.
 3. Ustalenia dotyczące skutków takiej manipulacji metabolizmem komórkowym są z natury rzeczy możliwe tylko na okres kilku miesięcy w przyszłość. Nie ma żadnych ustaleń dotyczących długoterminowych konsekwencji, w tym potencjalnych zmian w składzie genetycznym. Strategia walki z pandemią przy użyciu szczepionek genetycznych – i o czym wiedzą politycy i firmy farmaceutyczne – jest zatem obarczona całkowicie nieznanym ryzykiem długoterminowych skutków ubocznych.
 4. Żadna z nowych eksperymentalnych szczepionek nie była testowana u chorych na koronawirusa lub u osób nim zakażonych. Twierdzenie, że szczepionki te pomagają pacjentom z chorobą koronawirusową nie ma żadnych podstaw merytorycznych.
 5. Szczepionki są skuteczne tylko przeciwko jednemu podtypowi wirusa.
 6. Propagowanie kampanii szczepień obejmujących całą populację przy użyciu tych eksperymentalnych szczepionek opiera się wyłącznie na mniejszej liczbie zakażeń występujących w grupie szczepień w porównaniu z grupą placebo w ułamku (około trzech na tysiąc) pacjentów.
 7. Jedyne badanie, które kiedykolwiek wykazało skuteczność u krytycznie chorych na COVID-19, zostało przeprowadzone z wysokimi dawkami witaminy C. Wykazało ono, że przy dobowej dawce 24 g witaminy C wskaźnik przeżywalności chorych był dwukrotnie wyższy niż bez podania tego mikroskładnika.

To, że wyniki tego badania klinicznego nad działaniem witaminy C nie są przypadkowe potwierdzają również wyniki badań naukowych naszego Instytutu Badawczego.

Mikroelementy regulują komórki organizmu w walce z koronawirusem

Od początku pandemii nasz Instytut Badawczy w Kalifornii, prowadzony przez dr Aleksandrę Niedzwiecki, dążył do opracowania i naukowego udowodnienia skutecznych, naturalnych sposobów walki z pandemią koronawirusa. Wyniki – jak przedstawiono poniżej – mają daleko idące konsekwencje dla skutecznej kontroli tej pandemii.

Obszerne wyniki badań pokazują, że niektóre formuły mikroelementów są w stanie znacząco lub prawie całkowicie zahamować wszystkie znane dotychczas kluczowe mechanizmy infekcji koronawirusowej. W skład tego wchodzą:

 1. Znaczące zahamowanie ekspresji receptora (ACE2) odpowiedzialnego za wejście koronawirusa do komórki.
 2. Znaczące zahamowanie produkcji białek kotwiczących (receptorów ACE2) wewnątrz komórek ludzkich zagrożonych infekcją wirusową.
 3. Znaczące zahamowanie wszystkich znanych kluczowych białek (enzymów) biorących udział w pobieraniu wirusa i jego namnażaniu się wewnątrz komórek ludzkich.

Na poniższym rysunku przedstawiono podsumowujące porównanie wyników badań nad mikroskładnikami z dostępnymi dowodami na stosowanie szczepionek genetycznych.

Porównanie działania mikroelementów (A) i szczepionek genetycznych (B): Wyniki badań pokazują, że mikroelementy hamują wszystkie kluczowe etapy infekcji koronawirusem, w tym wiązanie wirusa z receptorami na powierzchni komórki (1), ich przedostawanie się do komórki (2), uwolnienie wirusowego DNA wewnątrz komórki (3), a wraz z nim replikację wirusa (4). Produkcja (ekspresja) receptorów wirusa przez komórki może zostać zahamowana o ponad 90% (5). Mikroskładniki odżywcze pełnią zatem wszechstronną rolę regulacyjną, która w złożony sposób przeciwdziała infekcjom komórek ludzkiego organizmu koronawirusami (A). Natomiast szczepionki oparte na genach są przede wszystkim skierowane przeciwko wiązaniu wirusa z powierzchnią komórki. Dalsze działanie szczepionek opartych na genach wewnątrz komórki są prawie lub w ogóle nie znane (B).

Szczegóły tych ważnych wyników badań zostały opublikowane i przesłane do publikacji w czasopismach naukowych. Są już dostępne na całym świecie w kilku językach, na stronie www.dr-rath-education.org, gdzie systematycznie dodawane są nowe wyniki badań.

Znaczenie przedstawionych wyników badań nad mikroelementami w świetle szybko mutującego koronawirusa

W ostatnich dniach 2020 roku w Wielkiej Brytanii wykryto zmutowaną wersję koronawirusa. Mutacja tego wirusa wpłynęła również na miejsca wiązania się białek powierzchniowych wirusa (Spikes), którymi koronawirusy dokują do receptorów ludzkich komórek (receptory ACE-2).

Ma to daleko idące konsekwencje dla prób opanowania pandemii koronawirusa przy pomocy szczepionek, z których wszystkie skierowane są na białka SPIKE bardzo specyficznego podtypu koronawirusa. Jeśli wirus mutuje, białka SPIKE również ulegają zmianie, a opracowane szczepionki są mało skuteczne lub nie działają w ogóle.

W przeciwieństwie do strategii szczepień, która ma na celu zahamowanie wiązania się koronawirusa z powierzchnią komórki – podejście działania mikroskładników odżywczych ingeruje w metabolizm komórkowy w sposób regulacyjny i w ten sposób chroni komórki ludzkiego organizmu przed wszystkimi podtypami koronawirusa – również tymi, które jeszcze się nie pojawiły.

Mikroelementy, jak już wyjaśniałem, nie tylko zapobiegają wiązaniu się wirusa, ale także prowadzą do znacznego zmniejszenia produkcji (ekspresji) wirusowych bram wejściowych (receptory ACE2) do komórek. Ponadto, badane formuły mikroelementów znacząco hamują cały łańcuch enzymów, które są niezbędne do replikacji wirusa w ludzkiej komórce gospodarza.

Z powodu tych różnorodnych, osiąganych jednocześnie „celów” oddziaływania podejście oparte na mikroskładnikach odżywczych jest już teraz równoważne, jeśli nie lepsze, od strategii szczepień „pojedynczego celu” w długoterminowej walce z pandemią koronawirusa lub zapobieganiu kolejnym falom pandemii.

Ta wyższość strategii mikroskładników odżywczych przeciwko pandemii koronawirusa – również przeciwko przyszłym zmutowanym koronawirusom – została podsumowana na poniższej grafice:

Po lewej: Wszystkie szczepionki zatwierdzone do tej pory do zwalczania pandemii mają za podstawę specyficzne białko powierzchniowe (SPIKE) określonego podtypu koronawirusa. Celem tej strategii szczepień jest wygenerowanie w organizmie pacjenta przeciwciał przeciwko tym specyficznym białkom (lub ich podsekcjom), które mają na celu zahamowanie dokowania wirusa do komórek organizmu. Ponieważ szczepionka ta jest zazwyczaj skuteczna tylko przeciwko jednemu podtypowi koronawirusa, to strategia szczepień jest mało przydatna lub w ogóle nie jest przydatna przeciwko zmutowanym koronawirusom (podtypy 2 i 3 na wykresie), co obecnie ma miejsce w Wielkiej Brytanii.

Po prawej: Grafika po prawej stronie obrazuje wyższość strategii kontrolowania pandemii opartej na mikroelementach. Kluczowa różnica polega na tym, że nie skupiamy się na wirusie i jego mutacjach, ale na ochronie komórek organizmu przed atakiem koronawirusa i wszystkich jego podtypów. Jak wykazały badania w naszym Instytucie, mikroskładniki nie tylko hamują wiązanie się wirusa z receptorami komórkowymi, ale również zmniejszają liczbę receptorów komórkowych i hamują całą machinę replikacji wirusa wewnątrz komórki. Komórki chronione mikroskładnikami odżywczymi są zatem mniej lub wcale niepodatne na infekcje koronawirusem.

Co oznaczają przedstawione wyniki badań nad mikroelementami w walce z pandemią koronawirusa?

Każda odpowiedzialna strategia mająca na celu opanowanie pandemii koronawirusa i zapobieganie dalszym pandemiom zmutowanych koronawirusów musi zatem obejmować hamowanie pełnego zakresu kluczowych mechanizmów, jak to wykazano w przypadku zastosowania mikroskładników odżywczych.

Jeżeli ta nadrzędna zasada terapeutyczna nie zostanie włączona do krajowych i globalnych strategii zwalczania pandemii, ludzkość będzie narażona na takie same niszczycielskie konsekwencje z każdą nową pandemią spowodowaną przez zmutowane koronawirusy, tak jak to doświadczyliśmy w 2020 roku.

Obecnie naukowo udowodnione znaczenie stosowania mikroskładników odżywczych dla zapobiegania i kontroli przyszłych pandemii koronaawirusów sprawia, że konieczna jest całkowita reorientacja krajowych i globalnych strategii zdrowotnych w celu kompleksowego zapobiegania dalszym pandemiom.

Dostępne obecnie wyniki badań nad mikroskładnikami odżywczymi przy koronawirusie powierdzają również, że przewlekły niedobór mikroelementów wśród populacji światowej był warunkiem wstępnym dla globalnego rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusowych i pojawienia się pandemii COVID-19.

Każdy, kto zaprzecza, dyskredytuje, a nawet sprzeciwia się znaczeniu mikroelementów we wzmacnianiu funkcji immunologicznych i w walce z chorobami zakaźnymi – a tym samym przyczynia się do niedoboru tych istotnych substancji w społeczeństwie – jest częściowo odpowiedzialny za cierpienie i śmierć dziesiątek tysięcy ludzi.

Czy należy zaszczepić się szczepionkami genetycznymi?

Nikt nie może nakazać drugiej osobie szczepienia się nowymi szczepionkami genetycznymi, jest to bowiem indywidualna decyzja każdego człowieka.

Przed podjęciem tej decyzji należy jednak wyczerpująco poinformować się o faktach i możliwych konsekwencjach takiegoż szczepienia. Poniżej przedstawiam najważniejsze fakty w skrócie:

 • Szczepionki genetyczne to eksperymentalna metoda, która po raz pierwszy zostanie zastosowane na całej populacji w kontekście pandemii koronawirusa.
 • W przeciwieństwie do konwencjonalnych szczepionek białkowych, które pozostają poza komórką, szczepionki genetyczne są celowo wprowadzane do wnętrza komórki.
 • Wprowadzony materiał genetyczny – kawałek koronawirusowego DNA – konkretnie ingeruje w oprogramowanie (DNA lub RNA) komórek ludzkiego organizmu.
 • Średnio- i długoterminowe konsekwencje takiego szczepienia są całkowicie nieznane.
 • Pomimo zapewnień  i twierdzeń przeciwnych, nie można wykluczyć dziedziczenia – a tym samym skutków ubocznych, które mogą wystąpić u przyszłych pokoleń.

Nie ufaj nikomu, kto nie informuje o tym ryzyku lub je umniejsza.

Jak mogę się bronić przed ewentualnym przymusowym szczepieniem?

Do tej pory stosowanie szczepionek genetycznych, mimo że skutki uboczne dla tej eksperymentalnej metody są zupełnie nieznane było uzasadnione argumentem, że nie ma żadnej skutecznej alternatywy.

Jednak to nieprawda.

Jak pokazują wyniki badań naszego Instytutu i wielu innych instytucji badawczych, strategie dotyczące mikroelementów są strategią równoważną lub nawet lepszą.

Fakt ten ma konkretne konsekwencje dla każdej osoby, która nie chce narażać się na ryzyko związane ze strategią szczepień opartych na genach:

 • Nikt już nie może zostać zaszczepiony wbrew swojej woli.
 • Nikt nie może już być zmuszany do szczepienia się pod przymusem, na przykład poprzez ograniczenie możliwości podróżowania lub uczestniczenia w wydarzeniach sportowych i kulturalnych.
 • Takie środki są nie tylko nielegalne, ale i naganne moralnie, ponieważ opierają się na podawaniu fałszywych faktów, a mianowicie, na braku alternatywy.

Każdy, kto jest zmuszany do zaszczepienia się wbrew swojej woli, powinien podjąć odpowiednie kroki prawne.

W takim postępowaniu sądowym mogą Państwo oczywiście w pełni wykorzystać wyniki badań naukowych naszego zespołu badawczego, jak również wiele innych badań naukowych i klinicznych.

Komu można zaufać?

Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz opinii, które napływają do nas w kontekście dyskusji na temat pandemii, nie jest zaskoczeniem, że wiele osób nie wie już komu wierzyć.

W takiej sytuacji mogę zasugerować: Należy wierzyć tym, którzy potrafią w sposób przekonujący odpowiedzieć na oczywiste pytania w kontekście obecnej pandemii; nie wierzyć natomiast tym, którzy unikają tych pytań lub po prostu je ignorują.

Należą do nich takie oczywiste pytania jak:

 • Dlaczego pandemia COVID-19 ogranicza się jedynie do nas, ludzi (Homo sapiens)? Dlaczego zwierzęta mogą zarazić się koronawirusem, ale nie  mogą na niego zachorować lub umrzeć z jego powodu?
  Odpowiedź: W przeciwieństwie do nas, ludzi, większość gatunków zwierząt może produkować własną witaminę C, a w dużych ilościach, nawet do 20 gramów dziennie, w przeliczeniu na masę ciała człowieka. Witamina C jest jednym z najważniejszych czynników ochronnych przed infekcjami wirusowymi i innymi.
 • Dlaczego – poza komórkami pęcherzyków płucnych (pneumocyty) – warstwa komórek śródbłonka całego układu naczyniowego jest tym typem komórek, który jest preferencyjnie zarażany przez koronawirusa – fakt ten odpowiada za szybkie rozprzestrzenianie się wirusa i zakażenie prawie wszystkich organów?
  Odpowiedź: Witamina C jest również niezbędna do produkcji kolagenu i innych molekuł stabilizujących, które nadają ścianom naczyń krwionośnych ich wytrzymałość. Ponieważ jednak nie możemy produkować witaminy C naturalnie w organizmie i prawie zawsze mamy jej niedobór, dlatego też u ludzi powstają mikroskopijne luki między komórkami śródbłonka, które służą jako bramy wejściowe dla koronawirusów.

Podczas gdy zarówno te pytania i odpowiedzi są łatwe i zrozumiałe dla każdego, to są one celowo ignorowane przez tzw. ekspertów i polityków. Powodem tego jest fakt, że odpowiedzi na te ważne pytania prowadziłyby bezpośrednio do przyczynowego zapobiegania i kontroli pandemii koronaawirusa przy pomocy mikroelementów.

Odpowiedzialna polityka w zakresie ochrony zdrowia i życia – lub zbrodnia przeciwko ludzkości

U wielu z nas pojawia się pytanie: Jak to możliwe, że wysoko postawieni politycy – często wbrew logice – ignorują lub nawet zaprzeczają ratującej życie wiedzy na temat badań nad mikroelementami w walce z pandemią koronawirusa? Odpowiedź na to pytanie prowadzi nas nie do świata teorii spiskowych, ale do świata ekonomii i niepojętej chciwości wielkich korporacji.

W ciągu ostatniego stulecia, przemysł farmaceutyczny został rozwinięty przez pewne środowiska finansowe do największego i najbardziej lukratywnego biznesu inwestycyjnego na świecie. Obecne roczne obroty tego biznesu to ponad bilion Euro. Rynek zbytu: choroby. Zwrot z inwestycji: opatentowane leki syntetyczne. Największe zagrożenie: nieopatentowane naturalne substancje, zwłaszcza witaminy i inne mikroelementy. Liczba lobbystów: kilkukrotnie wyższa od liczby parlamentarzystów.

Tylko w ten sposób można wytłumaczyć fakt, że lobbyści farmaceutyczni zasiadają przy stole gabinetowym niemieckiego rządu i reprezentują stamtąd interesy tychże kręgów biznesowych. Najlepszym przykładem jest obecnie Jens Spahn, który jako Minister Zdrowia Niemiec ma decydujący wpływ na politykę koronawirusową w Niemczech i Europie.

Uzasadnione jest, aby Rząd zrobił wszystko, co w jego mocy, by uporać się z kryzysem wywołanym koronawirusem poprzez opracowanie nowych metod terapeutycznych, w tym szczepionek. To, co jest nieuzasadnione – a wręcz nieodpowiedzialne – to celowe powstrzymywanie przez tych polityków skutecznych, pozbawionych skutków ubocznych i natychmiastowo dostępnych terapii naturalnych, a nawet publiczne dyskredytowanie ich. Politycy, którzy to robią, zagrażają zdrowiu i życiu milionów ludzi pod pozorem rzekomej opieki nad ludźmi.

Z tego powodu postanowiłem złożyć w prokuraturze w Bonn doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Jensa Spahna ze względu na wszystkie brane pod uwagę przestępstwa, w szczególności za wykroczenie przeciw § 323c Kodeksu Karnego (StGB) oraz wykonanie przestępstw z tytułu odpowiedzialności jako Gwaranta, w szczególności §§ 212 i 223 Kodeksu Karnego (StGB) przez zaniedbanie (§ 13 Kodeksu Karnego  (StGB)) oraz § 222 Kodeksu Karnego (StGB) (nieumyślne spowodowanie śmierci) i § 229 Kodeksu Karnego (StGB) (nieumyślne spowodowanie uszkodzenia ciała).

Proszę o przeczytanie tego doniesienia o popełnieniu przestępstwa i podzielenie się nim z przyjaciółmi i znajomymi.

Jeśli chcieliby Państwo poprzeć to doniesienie, to proszę o skorzystanie z danych kontaktowych zamieszczonych w tym doniesieniu i poinformowanie w ten sposób sądu o swoim poparciu. Proszę również o przysłanie nam kopii swojego listu skierowanego do sądu na adres drrath@wordpress-733237-3368934.cloudwaysapps.com.

Znaczenie tego doniesienia już poza granicami Niemiec

Wymiana wiedzy we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w tym w medycynie, nie zna już żadnych granic geograficznych. W dobie Internetu i globalnej komunikacji, próby blokowania szybkiego wzrostu wiedzy w dziedzinie badań nad mikroelementami za pomocą środków krajowych – ograniczonych np. do Niemiec – są od samego początku skazane na niepowodzenie. Jens Spahn też o tym wie.

Dlatego też niemiecki Minister Zdrowia, wraz z Minister Rolnictwa Julią Klöckner, próbuje rozszerzyć swoją krucjatę przeciwko mikroskładnikom odżywczym na całą Europę. Za pośrednictwem UE z siedzibą w Brukseli mają zostać wprowadzone ogólnoeuropejskie przepisy i regulacje, które utrudnią ponad 500 milionom ludzi w Europie nieograniczony dostęp do witamin i innych mikroelementów – wbrew wszelkim odkryciom naukowym dotyczącym znaczenia tych naturalnych substancji dla zdrowia.

W samym środku pandemii Julia Klöckner pochwaliła się, że już wcześniej przekonała polityków z 17 innych krajów europejskich, aby poparli jej pozbawione wszelkich skrupułów plany. Opublikowała nawet listę z nazwiskami i funkcjami tychże polityków.

Krucjata Jensa Spahna i jego politycznych towarzyszy broni: Klöckner (okręg wyborczy BASF), Lauterbacha (okręg wyborczy Bayer) i Künast (rzecznik Kodeksu Żywnościowego Codex Alimentarius) stanowi zatem część środków ochronnych mających na celu ochronę interesów gospodarczych Niemiec – kraju eksportującego produkty farmaceutyczne. Jeśli ta krucjata przeciwko mikroskładnikom odżywczym zakończy się sukcesem, to ludzie w całej Europie zapłacą za to swoim zdrowiem a ostatecznie swoim życiem.

Byłoby dobrze gdyby ludzie z całej Europy rozpowszechnili te ważne informacje we własnych krajach i przyłączyli się do zarzutów karnych wobec pana Spahna, niezależnie od tego, w którym europejskim kraju mieszkają.

Następujące fakty będą odgrywały ważną rolę w procesach, które będą wytaczane na całym świecie

 1. Wszystkie obecnie promowane szczepionki są ukierunkowane na białka wiążące (SPIKE) pierwszego wariantu koronawirusa, które wirus wykorzystuje do zadokowania się na powierzchni komórek w celu ich zainfekowania.
 2. Celem niniejszej strategii szczepień jest zablokowanie tych miejsc wiązania koronowirusa przez przeciwciała wytwarzane w organizmach pacjentów po szczepieniu.
 3. Mutacja koronawirusa – jak w wariancie obecnie obserwowanym w Wielkiej Brytanii- obejmuje również miejsca wiązania wirusa.
 4. Oznacza to, że wszystkie szczepionki opracowane przeciwko poprzedniemu wariantowi koronawirusa mogą zapewniać jedynie niewielką ochronę przed tą zmutowaną wersją lub nie zapewniają jej wcale.
 5. Ponadto wszelkie mutacje koronawirusa w przyszłości nieuchronnie niosą ze sobą ryzyko, że szczepionki opracowane przeciwko poprzednim wariantom nie będą już zapewniać ludziom żadnej ochrony.
 6. Przy każdej nowej mutacji koronawirusa ludzkość jest narażona na ryzyko kolejnej pandemii, w tym na wszystkie zdrowotne, gospodarcze i społeczne konsekwencje, jakie ludzkość poniosła podczas pandemii COVID-19.
 7. Wszystkie odmiany koronawirusa – znane obecnie i przyszłe mutacje – wykorzystują te same bramy wejściowe (receptory ACE-2) na powierzchni komórek do infekcji organizmu, jak również te same biologiczne enzymy do replikacji wirusa wewnątrz komórki. Jest oczywiste, że jedyna skuteczna i naukowo uzasadniona strategia ochrony przed pandemiami wywołanymi przez przyszłe mutacje koronawirusowe musi koncentrować się na hamowaniu tych dróg infekcji na powierzchni i wewnątrz komórek naszego organizmu.
 8. Aby zapobiec przyszłym pandemiom koronawirusa, konieczna jest zasadnicza reorientacja badań medyczno-naukowych, wykraczająca poza próbę zablokowania jednego wariantu koronawirusa w kierunku nowego celu terapeutycznego: wzmocnienia obrony komórek naszego organizmu, aby chronić je przed infekcją przed jakąkolwiek mutację koronawirusa.
 9. Jeśli uda nam się zahamować kluczowe mechanizmy komórkowe, które wszystkie typy koronawirusa muszą spełnić, aby wywołać infekcję, wówczas zostanie utorowana droga dla skutecznej prewencji przeciwko wszystkim wariantom koronawirusa, również tym, które jeszcze się nie pojawiły.
 10. Te kluczowe mechanizmy to: a) hamowanie produkcji receptorów (ACE-2) na powierzchni komórek ludzkich, b) hamowanie wiązania się koronaawirusa z tymi receptorami powierzchniowymi, c) hamowanie wnikania koronawirusa do komórek, oraz d) hamowanie całej odpowiedzi komórkowej odpowiedzialnej za replikację wirusa wewnątrz komórek organizmu.
 11. Obecnie jedynym naukowo udowodnionym sposobem na osiągnięcie zahamowania wszystkich tych mechanizmów jednocześnie jest stosowanie specjalnie opracowanych formuł mikroelementów.
 12. W świetle tych ustaleń twierdzenia, że obecnie propagowane szczepionki – opracowane przeciwko pojedynczej odmianie koronawirusa – mogą zapewnić kontrolę nad pandemią są nie do przyjęcia z naukowego punktu widzenia. W związku z tym należy odrzucić zalecane szczepienia obowiązkowe z użyciem takowych szczepionek – ze względów naukowych i prawnych.

Jasne fakty i przekonująca logika są i będą zrozumiałe dla wszystkich stron pozwu – powodów, prawników, sędziów – w każdym miejscu na Ziemi. Co więcej, żaden zwolennik przymusowych szczepień nie może obalić tych faktów.

Obecna sytuacja powinna zachęcić osoby na całym świecie, które sprzeciwiają się obowiązkowym szczepieniom, do aktywnego udziału w tym globalnym procesie edukacyjnym – obejmującym również działania prawne.

Ważna rola Koalicji dr Ratha w Obronie Zdrowia

Szczególnie teraz, ze względu na pojawiające się obecnie mutacje koronawirusa, nie można przecenić wyników prowadzonych w tym roku w naszym Instytucie badań nad specyficznymi formułami mikroelementów, które służą zwalczaniu pandemii.

Dzięki tym odkryciom ludzkość ma wyjątkową szansę na zapobieganie również przyszłym infekcjom koronawirusowym. 

Te przełomowe badania nie były dotowane z pieniędzy podatników, ale były możliwe wyłącznie dzięki Państwu – członkom i przyjaciołom naszej Koalicji w Obronie Zdrowia.

Teraz do każdego z nas należy dołożenie wszelkich starań, aby szybko rozpowszechnić tę wiedzę. W tym celu należy wykorzystać to podsumowanie i argumenty zawarte w doniesieniu o popełnieniu przestępstwa przez  Jensa Spahna.

Wykorzystajmy szansę jaką daje nam obecny globalny kryzys, aby uczynić mikroskładniki odżywcze fundamentem profilaktyki zdrowotnej na skalę światową oraz do oszczędzenia przyszłym pokoleniom powszechnych chorób, którym można zapobiec.

Uczyńmy rok 2021 naszym rokiem!

Z poważaniem,

dr Matthias Rath