Częsty problem

Zapalenie jest zdecydowanie najczęstszym problemem zdrowotnym, z którym mamy do czynienia w ciągu naszego życia. Wiąże się ono ze wszystkimi infekcjami, które występują w organizmie. Chociażby zakażenie grypowe lub zakażenie płuc. Jednak zapalenie nie jest ograniczone wyłącznie do infekcji. Jest również związane z chorobami takimi jak arterioskleroza, choroby układu krążenia, zapalenie stawów, a także procesami nowotworowymi. Ponadto zapalenie jest również pierwszą reakcją organizmu na urazy „zewnętrzne”, takie jak oparzenia słoneczne, skaleczenia, czy skręcenie kostki.

Objawy i powikłania

Charakterystycznymi objawami wszystkich zapaleń są zaczerwienienie, uczucie ciepła, obrzęk i ból. Objawy te są częścią procesu leczenia i na ogół ustępują po krótkim czasie. Jednakże długotrwałe, przewlekłe zapalenie ma szkodliwy wpływ na organizm i jest związane z wieloma chorobami. Zaliczamy do nich: choroby serca, zapalenie stawów, astmę, cukrzycę, choroby autoimmunologiczne i raka.

Uszkodzenia tkanki łącznej

Reakcja zapalna organizmu może uszkadzać organizm, ponieważ w dużej mierze polega na rozbiciu i niszczeniu tkanki łącznej, i inwazyjnych patogenów, zanim jeszcze nastąpi odbudowa. Zwykle jest to ściśle regulowany proces. Organizm nie chce utracić nad nim kontroli i spowodować uszkodzenie zdrowej tkanki. Jednakże w sytuacji powtarzających się kontuzji i ciągłego narażenia na szkodliwe bodźce, proces zapalny staje się przewlekły i jego regulacja jest trudna.

Medycyna konwencjonalna

Medycyna konwencjonalna ma na celu jedynie leczenie objawów zapalnych. Używa do tego sterydów lub środków przeciwbólowych, takich jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Nie eliminuje to jednak przyczyn zapalenia. Wszystkie te leki wiążą się z poważnymi skutkami ubocznymi, niekiedy zagrażającymi życiu, w tym z krwawieniem z przewodu pokarmowego lub śmiertelnymi atakami serca.

Biorąc powyższe pod uwagę badaliśmy, czy mikroskładniki odżywcze działające w synergii mogą pomóc na różnych etapach procesu zapalnego. W szczególności badaliśmy proces zapalny ścian naczyń krwionośnych, który jest ważnym czynnikiem w rozwoju miażdżycy tętnic, w narastaniu blaszek miażdżycowych, co prowadzi do zawałów serca i udarów mózgu. W naszych rozszerzonych badaniach wykazaliśmy, że specyficzna kombinacja mikroskładników odżywczych jest skuteczna w ochronie komórek mięśni gładkich, które budują ściany tętnic, przed uszkodzeniem spowodowanym przez zapalenie.1 Mieszanka mikroskładników odżywczych zapewniała lepszą ochronę komórek przed zapaleniem niż powszechnie używany niesteroidowy lek przeciwzapalny Ibuprofen. Nasze wyniki badań nie były ograniczone do eksperymentów z komórkami i tkankami (in vitro), ale zostały potwierdzone w żywych systemach biologicznych (in vivo). U zwierząt testowych z doświadczalnie wywołanym stanem zapalnym, mieszanina składników odżywczych może zmniejszyć produkcję różnych czynników zapalnych, takich jak cytokiny, interleukiny i czynnik martwicy nowotworu (TNF-alfa) o średnio 80-90%. W przeciwieństwie do tego, Ibuprofen był w stanie obniżać poziom tych markerów o 20-30%.2

Opracowana przez nas mieszanka odżywcza ma jeszcze jedną ważną zaletę: może ona obniżyć poziom COX-2, specyficznego prozapalnego enzymu, o 90%! Jest to szczególnie istotne, ponieważ ibuprofen nie jest skuteczny wobec enzymu COX-2. Ponadto inny lek, Vioxx, mocno promowany przez lobby farmaceutyczne jako bloker COX-2, został wycofany w 2004 roku, gdyż powodował śmiertelne ataki serca.

Nasze badania pokazują, że określone kombinacje mikroskładników odżywczych są lepsze od konwencjonalnych leków farmaceutycznych, jeśli chodzi o kluczowe mechanizmy zapalne. Ponieważ zapalenie jest złożonym procesem biologicznym, kontrolowanie różnorodnych mechanizmów z nim związanych wymaga łączenia odpowiednich mikroskładników odżywczych. Chociaż niektóre pojedyncze składniki odżywcze mogą wykazywać pewne efekty przeciwzapalne, mieszanka specyficznych mikroskładników odżywczych oparta na ich synergii może równocześnie oddziaływać na wiele mechanizmów biorących udział w reakcji zapalnej.

Pierwiastki śladowe na ogół nie powodują skutków ubocznych, toteż mogą być obecnie traktowane jako bezpieczne i skuteczne podejście do kontrolowania procesu zapalnego w organizmie i łagodzenia chorób z nim związanych.

Źródło:

  1. V. Ivanov, et al., Journal of Cardiovascular Pharmacology 2007, 49(3): 140-145
  2. V. Ivanov, et al., International Journal of Molecular Medicine 2008; 22(6): 731-741