Rola mikroskładników odżywczych przy autyzmie

Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) obejmuje szeroki zakres schorzeń, charakteryzujących się nieadekwatnym do wieku zachowaniem społecznym i zaburzeniami w rozwoju i mowy. Innym przykładami wchodzącymi w skład tego spektrum są również demencja dziecięca, zespół Aspergera i inne zaburzenia. Poczytne podręczniki na temat autyzmu podpowiadają rodzicom, w jaki sposób wychowywać dziecko, aby mogło lepiej funkcjonować społecznie. Autorzy…